Menestystä ja hyvinvointia

Johdamme säntillisesti kumppanuuksia ja yhteistyötä, täytämme asiakkaamme tarpeet ja luomme lisäarvoa, mikä luo taloudellista menestystä kaikille. Näin toimimalla edistämme YK:n Agenda 2030 tavoitteiden 3, 8 ja 11 saavuttamista.

Työturvallisuus

Työturvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Emme ota työskennellessämme työturvallisuusriskejä omasta emmekä muiden puolesta. Huolehdimme työympäristöstämme, työskentelytavoistamme ja työvälineistämme. Työpaikkamme pitäminen turvallisena ja siistinä on välittämistä sekä tärkeä tekijä työturvallisuuden edistämisessä ja tapaturmien ehkäisemisessä.

Perehdytämme kaikki työmaillamme työskentelevät ja vaalimme yrityksessämme turvallisuuskulttuuria. Arkipäivän työssämme vältämme turhaa riskinottoa, emmekä tingi työturvallisuudesta missään tilanteessa. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani.

Elin­kaa­ri­hank­keet

Puotilan koulu

Lujatalolla osallistuu erilaisten elinkaarihankkeiden kilpailutuksiin. Niissä varmistamme Tilaajalle hankkeen käytettävyyden, olosuhteet ja ennakoitavat kustannukset vuosien ylläpitojakson sopimusajalle.

Elinkaarihankkeessa optimoimme rakennuksen elinkaaritaloudellisuuden ja energiatehokkuuden. Parhaillaan rakenteilla oleva elinkaarihankkeemme Puotilan koulu Helsingissä on esimerkki korkean energiatehokkuuden omaavasta rakennuksesta.

Korjausrakentaminen

Rakennettujen ympäristöjen kehittäminen, vanhojen rakennusten korjaaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen ovat kestävää rakentamista. Lujatalossa olemme toteuttaneet korjausrakentamishankkeita, mm. Lauttasaaren vuonna 1958 valmistuneen kirkon peruskorjaus tai saneerattu Konttisen kiinteistö Kuopiossa, joka on historiallisesti arvokas osa kaupungin vanhinta asemakaavoitettua aluetta sekä Kuopion 1900-luvun alun teollisuuden ja kaupan muistomerkki.

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen-tyonantaja

Tarjoamme Lujatalon henkilöstölle työsuhdepolkupyöräedun. Lisäksi tarjoamme nastarenkaat talvipyöräilijöille.

Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen on meille tärkeää. Suhtaudumme myönteisesti kaikenlaiseen kouluttautumiseen ja tarjoamme henkilöstöllemme kattavan työterveyden lisäksi matalan kynnyksen tukitoimia, mm. nettipohjaisen Auntie-palvelun, jossa ammattilaisen avulla ratkotaan työssä tai muussa elämässä haittaavia ja kuormittavia asioita.