Luja Väylä työharjoittelu

Luja Väylä on tarkoitettu sinulle, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelija, joka haluat suuntautua urallasi rakennusliikkeen tuotanto- tai asiantuntijatehtäviin.

Hei opiskelija, tule meille har­joit­te­li­jak­si!

Luja Väylä tarjoaa sinulle mahdollisuuden rakennusalan työkokemuksen kartuttamiseen sekä rakennusliikkeen työtehtäviin tutustumiseen monipuolisesti jo opiskeluaikanasi.

LujaVäylä haku kesälle 2023 on päättynyt ja harjoittelijavalinnat on tehty. Jos työmahdollisuuksia avautuu vielä lisää lähempänä kesää, olemme suoraan hakijoihin yhteydessä.

Luja Väylä logo

Luja Väylä -har­joit­te­luoh­jel­man sisältö

Työharjoittelun sisältö

Opintojesi vaiheesta ja pituudesta riippuen Luja Väylä kestää yhdestä neljään vuotta. Sinun ei tarvitse olla missään tietyssä vaiheessa opintojasi voidaksesi hakea Luja Väylään, voit tulla valituksi olit sitten ensimmäisen tai viimeisen vuoden opiskelija tai siltä väliltä. Tärkeimmät valintakriteerit ovat positiivinen asenteesi sekä motivaatiosi kasvaa lujissa saappaissamme.

Työskentely painottuu kesäharjoitteluihin, mutta pyrimme aina mahdollistamaan osa-aikaisen työskentelyn myös lukuvuosien aikana meidän työkantamme ja sinun opintojesi niin salliessa. Paikkakuntakohtainen harjoittelupaikkatarjontamme tosin vaihtelee ja pystymme tarjoamaan eniten harjoittelupaikkoja Uudenmaan asuntorakentamisen toimialalta, Uudenmaan toimitila- ja korjausrakentamisen toimialalta sekä Pirkanmaan alueyksiköstä. Näillä paikkakunnilla työllistämme tänäkin vuonna yli 50 harjoittelijaa. Muilla Lujilla paikkakunnilla, eli Pohjois-Suomen, Lounais-Suomen, Pohjanmaan, Savo-Karjalan, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen alueyksiköissä työllistämme yhteensä muutamia kymmeniä harjoittelijoita.

Har­joit­te­lu­paik­ka­tar­jon­ta ja ura­ke­hi­tys­mah­dol­li­suu­det

Kohti hiilineutraaliutta

Pääosa tarjoamistamme harjoittelupaikoista ovat haalari- ja työnjohtoharjoittelupaikkoja työmaillamme eri puolilla Suomea. Etenemismahdollisuuksia on useita: ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijana aikaisemmalla työmaakokemuksella voit esimerkiksi aloittaa työnjohtoharjoittelusta ja kiinnostuksesi mukaan edetä perinteistä Väylää pitkin joko työnjohtotehtäviin, insinööritehtäviin tai vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Vaihtoehtoisesti, muutaman kesän työmaaharjoittelun jälkeen sinulla on mahdollisuus edetä työnjohtoharjoittelutehtävistä esimerkiksi asiantuntijatehtäviin.

Lupauksemme Sinulle

 • Tueksesi Luja Väylälle saat oman nimetyn Luja-tutorin
 • Järjestämme kaikille Luja Väyläläisille valtakunnalliset yritysperehdytyspäivät
 • Järjestämme koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista, mm. kiertotaloudesta, lajittelusta, johtamisesta, työturvallisuudesta, sopimusasioista, tietojärjestelmistä jne.
 • Tarjoamme mahdollisuuksia projekti-, opinnäyte- ja diplomitöiden tekemiseen
 • Tarjoamme mahdollisuuden osa-aikaiseen työskentelyyn myös lukuvuosien aikana
 • Tasapaino työnteon ja vapaa-ajan välillä on meillekin tärkeä
 • Luja Väylä antaa sinulle valmiudet pitkän uran tekemiseen Lujana ammattilaisena

Luja Väylä 2022

Keskiarvoja ja otteita viime vuoden palautekyselystä, asteikko 1-5 ja 0-100 %

 • 4,43

  Harjoittelun onnistuminen kokonaisuudessaan

 • 4,70

  Harjoittelu oli minulle hyödyllinen tulevaisuuden kannalta

 • 4,40

  Perehdytys työtehtäviin ja työympäristöön

 • 96,4%

  Sain esihenkilöltäni riittävästi tukea harjoitteluni aikana

Harjoittelun paras ja opettavaisin aikajakso oli viimeiset 5 viikkoa kun aktiivisuudellani sain paikan runkoporukasta. Tämä 5 viikon jakso opetti todella paljon holvivalusta ja rungon pystytyksestä ja urakoinnista.

Työnjohtoharjoittelu oli mielestäni erittäin onnistunut ja itseäni kiinnostava kokemus. Sain kattavan kuvan työnjohtajan tehtävistä ja opin valtavasti lisää kerrostalon rakentamisesta.

Parempaa tutoria ei olisi voinut edes toivoo. Sain kaiken avun ja tuen ja opettamisen mitä oli vaan työvaiheesta riippuen mahdollista antaa.

Rakennustyömaa

Työharjoittelun rakenne tuo­tan­to­teh­tä­vis­sä

Työharjoittelun rakenne

Lisätietoja Luja Väylästä

Valtakunnallinen Lujatalo

Rakennusliike Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys toimii valtakunnallisesti noin 1900 ammattilaisen voimin.

Lujatalon alueyksiköt

Meillä teet vastuullisia kesätöitä

Lujatalo on mukana myös valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni- kampanjassa. Noudatamme kaikissa harjoitteluissamme vastuullisen kesätyön kuutta periaatetta: 1. Hyvä hakijakokemus 2. Mielekäs työ 3. Perehdytys ja ohjaaminen 4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus 5. Kohtuullinen palkka 6. Kirjallinen työsopimus ja todistus

Tutustu toimenkuviin ja yritykseemme

Luja-yhtiöillä henkilökunnan osaamista arvostetaan ja kehittymistä tuetaan. Linkkien takaa voit lukea kuvauksia muutamista keskeisistä tehtävistä ja niissä vaadittavasta osaamisesta. Sieltä löytyy myös Lujien ammattilaisten haastatteluja videon muodossa.

Talonrakennuksen toimenkuvia

Tutustu Lujataloon yrityksenä

Rakennusalan työtehtäviä