Luja Väylä työharjoittelu

Luja Väylä on tarkoitettu sinulle, ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelija, joka haluat suuntautua urallasi rakennusliikkeen tuotanto- tai asiantuntijatehtäviin.

Kiitos kesätöihin hakeneille!

Saimme tänä vuonna korkeakouluopiskelijoille suunnattuun Luja Väylä –harjoitteluohjelmaan lähes 1100 hakemusta eri puolille Suomea. Hakemukset olivat erittäin tasokkaita ja hakijat motivoituneita ja innokkaita työskentelemään Lujatalolla. Käsittelemme hakemuksia parhaillaan ja kaikki hakijat saavat vastauksen hakemukseensa sähköpostitse viimeistään maaliskuun aikana. Lisätietoja haun etenemisestä saat halutessasi sähköpostitse osoitteesta rekry@luja.fi

Luja Väylä –harjoitteluohjelman haku on päättynyt.

Luja Väylä logo

Olimme mukana rekrytointimessuilla syksyn -23 aikana.

2.11.2023Aalto Talent Expo 2023 Otaniemi, Otahalli
24.11.2023Hamkin rakennustekniikan rekrypäivä
30.11.2023 Kira-rekry 2023 Metropolia ammattikorkeakoulu
5.12.2023Rakennusalan yritystapahtuma Tampereen yliopiston Hervannan kampus

Luja Väylä -har­joit­te­luoh­jel­man sisältö

Opintojesi vaiheesta ja pituudesta riippuen Luja Väylä kestää yhdestä neljään vuotta. Sinun ei tarvitse olla missään tietyssä vaiheessa opintojasi voidaksesi hakea Luja Väylään, voit tulla valituksi olit sitten ensimmäisen tai viimeisen vuoden opiskelija tai siltä väliltä. Tärkeimmät valintakriteerit ovat positiivinen asenteesi sekä motivaatiosi kasvaa lujissa saappaissamme.

Työskentely painottuu kesäharjoitteluihin, mutta pyrimme aina mahdollistamaan osa-aikaisen työskentelyn myös lukuvuosien aikana meidän työkantamme ja sinun opintojesi niin salliessa. Paikkakuntakohtainen harjoittelupaikkatarjontamme tosin vaihtelee ja pystymme tarjoamaan eniten harjoittelupaikkoja Uudenmaan asuntorakentamisen toimialalta, Uudenmaan toimitila- ja korjausrakentamisen toimialalta sekä Pirkanmaan alueyksiköstä. Näillä paikkakunnilla työllistämme tänäkin vuonna yli 50 harjoittelijaa. Muilla Lujilla paikkakunnilla, eli Pohjois-Suomen, Lounais-Suomen, Pohjanmaan, Savo-Karjalan ja Kaakkois-Suomen alueyksiköissä työllistämme yhteensä muutamia kymmeniä harjoittelijoita.

Har­joit­te­lu­pai­kat ja ura­mah­dol­li­suu­det

Pääosa tarjoamistamme harjoittelupaikoista ovat haalari- ja työnjohtoharjoittelupaikkoja työmaillamme eri puolilla Suomea. Etenemismahdollisuuksia on useita: ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opiskelijana aikaisemmalla työmaakokemuksella voit esimerkiksi aloittaa työnjohtoharjoittelusta ja kiinnostuksesi mukaan edetä perinteistä Väylää pitkin joko työnjohtotehtäviin, insinööritehtäviin tai vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Vaihtoehtoisesti, muutaman kesän työmaaharjoittelun jälkeen sinulla on mahdollisuus edetä työnjohtoharjoittelutehtävistä esimerkiksi asiantuntijatehtäviin.

Lupauksemme Sinulle

 • Tueksesi Luja Väylälle saat oman nimetyn Luja-tutorin
 • Järjestämme kaikille Luja Väyläläisille valtakunnalliset yritysperehdytyspäivät
 • Järjestämme koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista, mm. kiertotaloudesta, lajittelusta, johtamisesta, työturvallisuudesta, sopimusasioista, tietojärjestelmistä jne.
 • Tarjoamme mahdollisuuksia projekti-, opinnäyte- ja diplomitöiden tekemiseen
 • Tarjoamme mahdollisuuden osa-aikaiseen työskentelyyn myös lukuvuosien aikana
 • Tasapaino työnteon ja vapaa-ajan välillä on meillekin tärkeä
 • Luja Väylä antaa sinulle valmiudet pitkän uran tekemiseen Lujana ammattilaisena

Luja Väylä 2023

Keskiarvoja ja otteita viime vuoden palautekyselystä, asteikko 1-5 ja 0-100 %

 • 4,11

  Harjoittelun onnistuminen kokonaisuudessaan

 • 4,61

  Harjoittelu oli minulle hyödyllinen tulevaisuuden kannalta

 • 4,28

  Perehdytys työtehtäviin ja työympäristöön

 • 100 %

  Sain esihenkilöltäni riittävästi tukea harjoitteluni aikana

Harjoittelu oli mielestäni erittäin hyödyllinen ja monipuolinen koulutukseni kannalta, ja varsinkin näin harjoittelun loppupuolella ajattelen, etten olisi toivonut tekeväni sitä missään muualla kuin täällä. Sain jakaa työt useamman työnjohtajan kanssa ja sain osallistua todella monipuolisesti työtehtäviin. Koin myös, että sain riittävästi vastuuta ja luottamusta, minkä takia koin työn erittäin mielekkääksi.

Harjoittelu täytti odotukseni täysin. En ole missään vaiheessa oppinut rakentamisesta yhtä paljon, kuin täällä ollessani.

Arvostan Lujatalon työturvallisuuspolitiikkaa, johon on panostettu paljon. Turvallisuusviikot, havaintojen tekeminen ja turvapuistossa vieraileminen muistuttavat joka päivä turvallisuuden tärkeydestä. Työntekijöiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen tuovat minulle mieleen kunnioitettavan ja arvostettavan yrityksen, jossa haluaa jatkossakin työskennellä.

Työharjoittelun rakenne tuo­tan­to­teh­tä­vis­sä

Työharjoittelun rakenne

Lisätietoja Luja Väylästä: rekry@luja.fi

Valtakunnallinen Lujatalo

Rakennusliike Lujatalo Oy kuuluu Luja-yhtiöihin, joka on yksi Suomen suurimmista rakennusalan konserneista. Yritys toimii valtakunnallisesti noin 1700 ammattilaisen voimin.

Lujatalon alueyksiköt

Tutustu toimenkuviin ja yritykseemme

Luja-yhtiöillä henkilökunnan osaamista arvostetaan ja kehittymistä tuetaan. Linkkien takaa voit lukea kuvauksia muutamista keskeisistä tehtävistä ja niissä vaadittavasta osaamisesta. Sieltä löytyy myös Lujien ammattilaisten haastatteluja videon muodossa.

Talonrakennuksen toimenkuvia

Tutustu Lujataloon yrityksenä

Rakennusalan työtehtäviä