Kestäviä tuotteita

Luomme ekologisesti kestäviä tuotteita ja asumisen tapoja ja näin toimimalla edistämme myös YK:n Agenda 2030 tavoitteiden 11 ja 12 saavuttamista.

YK-tavoitteet-11-12

Haluamme rakentaa koteja, joissa jokainen voi elää itselleen sopivasti ekologista elämää ja vaikuttamaan asumisen hiilijalanjälkeensä. Jokaisella Suomessa asuvalla on laskennallinen hiilijalanjälki, joka muodostuu asumisesta, liikenteestä, ruoasta ja muusta kulutuksesta.

Muovia sisältävien rakennusosien korvaaminen

Olemme tehneet yhteistyötä Premicon kanssa vähämuovisten rakennusmateriaalien käytön edistämisessä ja EU Taksonomian mukaisten vaatimusten saavuttamisessa. Muovitiekartta-projekteina olemme toteuttaneet muovipihin kerrostalon Vantaan Koivukylään, jonka rakentamisessa on kiinnitettiin huomiota mahdollisimman tehokkaaseen muovien lajitteluun ja kierrätykseen.

Jatkoa projekti sai  KVR-urakkakohde Keelkorvenkuja 7:n myötä, jossa tutkimme tarkemmin muovia sisältäviä rakennusmateriaaleja sekä niiden vähämuovisempia vaihtoehtoja asuinrakentamisessa. Näiden projektien tuloksia hyödynnämme yleisemmin uudisasuntotuotannossamme sekä suunnittelussa että hiilipiheissä valinnoissa. 

Premicon kanssa teemme läheistä yhteistyötä EU Taksonomian mukaisten vaatimusten tutkimisessa ja niiden vaikutuksesta kohteen suunnitteluun Espoon Feeniks –nimisessä projektissa. EU Taksonomian mukaiset vaatimukset ja niiden vaikutukset rakennusalaan ovat muutenkin tiiviissä seurannassamme. Espoon Feeniksin kaltaiset pilottiprojektit ja tilaajan myötävaikutus niissä auttavat meitä ymmärtämään, miten meidän tulee kehittää toimintaamme ja tuotettamme vastataksemme muuttuviin vaatimuksiin.