Tietosuojaseloste

1. Henkilötietojen kä­sit­te­ly­pe­ri­aat­teet Lujatalo Oy:llä

Tällä sivulla kerrotaan tietosuojasta ja siitä, miten käsittelemme henkilötietoja. Tältä sivulta löydät Lujatalo Oy:n käsittelyperiaatteet, rekisterikohtaiset käsittelyperiaatteet ja tietoa siitä miten voit toteuttaa oikeuksiasi.

Johdanto

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille Lujatalo Oy:llä (jäljempänä “Lujatalo” tai “me”) tärkeää. Käsittelemme henkilötietojasi noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa. Henkilökohtaiset tiedot ovat mitä tahansa tietoja, joista henkilö (jäljempänä ”Käyttäjä” tai “sinä”) voidaan tunnistaa.

Käytämme tietoja palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Huomaathan, että verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on meistä erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä.

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti. Ne voivat olla meidän itsemme tai kumppaneidemme meidän toimeksiannosta keräämiä tietoja. Tiedot voivat olla myös käytössämme olevien palveluiden keräämiä.

Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: minimissään etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toteuttaakseen pyytämänne palvelun.

Saatamme kerätä tietoja myös automaattisesti, kun Käyttäjä käyttää palveluamme. Nämä tiedot käsittävät:

 • Käyttäjän aktiivisuuden palvelussa, kuten Käyttäjän aktiivisuuden perusteella tallentuvat tiedot sekä tapahtumatiedot, jotka palveluta lähetetään statistiikka- ja markkinointityökaluille.
 • Käyttäjän lataukset palvelussa.

Saamme myös teknisiä käyttäjätietoja palvelustamme, kuten:

 • Aikaleimoja ja lokitietoja liittyen palvelun käyttöön;
 • Tietoja laitteista, joita käytetään palveluun pääsemiseksi, mukaan lukien IP-osoitteet ja ohjelmistoversiot. Nämä tiedot saadaan Käyttäjän selainten ja evästeiden avulla.
 • Klikkaukset palvelussa ja lomakkeiden täyttötiedot.
 • Markkinointievästeet kohdennetun mainonnan esittämiseen.

Emme yhdistä emmekä tallenna näitä tietoja henkilötietojen yhteyteen.

Miten käytämme henkilötietoja

Käsittelemme henkilötietoja kolmeen pääasialliseen tarkoitukseen.

 • Palvelun tarjoaminen

Yhteydenottojen hoitamista varten pidämme tallessa yhteystietoja ja kirjanpitoa yhteydenottojen aiheista Käyttäjän kanssa, jotta voimme tarjota palvelua Käyttäjälle.

 • Palvelun kehittäminen ja tutkimus

Saatamme käyttää henkilötietoja parantaaksemme palvelun laatua, ratkaistaksemme palvelussa havaittuja ongelmia ja kehittääksemme palvelun ominaisuuksia Käyttäjiä varten. Tämä tietojenkäsittely perustuu aitoon kiinnostukseemme parantaa palveluamme ja sen ominaisuuksia ja sisältöä. Saatamme myös tuottaa nimettömiä tilastotietoja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien liiketoiminta-analytiikkaan (Business Intelligence).

 • Markkinointi ja viestintä

Saatamme käyttää henkilötietoja lähettääksemme Käyttäjälle tärkeitä tietoja palvelusta. Henkilötietoja saatetaan käyttää myös Käyttäjiin kohdistuvan mainonnan, markkinoinnin, suoramarkkinoinnin ja personoidun markkinoinnin tarkoituksiin. Saatamme luoda yleisiä profiileja Käyttäjistä tarjotaksemme parempaa sisältöä ja mainoksia. Tämä perustuu aitoon kiinnostukseemme pitää Käyttäjät ajan tasalla palvelustamme ja markkinoida uusia tarpeellisia tuotteita ja palveluita Käyttäjillemme. Käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi koska tahansa.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti emme siirrä Käyttäjien henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Osa käyttämästämme statistiikka- ja markkinointipalvelujen tarjoajista toimii Yhdysvalloissa. Kun nämä palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, saatamme joutua siirtämään joitakin Käyttäjien tietoja Yhdysvaltoihin kuten IP-osoitteet statistiikkaan tai email-, yritys- ja nimitiedot email-markkinointijärjestelmään tai myynnin järjestelmään. Näissä tilanteissa palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet tarjoamaan tietosuojaa Euroopassa koskevien lakien vaatiman riittävän tietosuojan tason sekä noudattamaan Privacy Shield -sopimusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käyttäjän henkilötietoja tullaan säilyttämään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojapolitiikassa määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi. Kun laki, meidän oikeutemme tai velvollisuutemme tai Käyttäjän oikeudet tai velvollisuudet eivät enää edellytä Käyttäjän henkilötietojen säilyttämistä, tuhoamme kyseiset henkilötiedot. Kun Käyttäjä esimerkiksi pyytää poistamaan tietonsa palvelusta, tuhoamme tiedot. Teknisten syiden vuoksi tällaisissa tilanteissa henkilötietoja säilytetään varmuuskopioissamme enintään vuoden ennen kuin ne tuhotaan.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön, kuten Euroopan Unionin (EU) yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun kansallisen lainsäädännön mukaisesti oikeuksiasi ja vapauksiasi kunnioittavalla tavalla. Huolehdimme siitä, että tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Tietojasi käsittelevät vain ne meidän tai yhteistyökumppaneidemme työntekijät, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisia voivat olla esimerkiksi meidän alihankkijat kuten tietoteknisten- tai markkinointipalvelujen tuottajat. Lujatalolla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujensa tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Olemme varmistaneet, että kaikki henkilötietojen käsittelijät käsittelevät henkilötietoja ohjeidemme mukaisesti ja heillä on riittävä osaaminen niiden käsittelyyn.

Emme jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei siihen ole lainsäädännöllistä perustetta tai tilanteissa, joissa kyse on IP-osoitteista ja markkinointievästeistä, joita ei yhdistetä muihin henkilötietoihin tai jos olemme osallisena fuusiossa, yrityskaupassa, tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä. Emme myy Käyttäjien henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Henkilötietojasi voidaan käsitellä useissa eri tietojärjestelmissä, jotka ovat joko meidän tai yhteistyökumppaneiden hallinnoimia.

Käyttäjän tietosuojaoikeudet

Käyttäjällä on oikeus saada ne henkilötiedot, jotka meillä on hallussamme kyseisestä Käyttäjästä. Käyttäjällä on oikeus saada, oikaista, päivittää, muuttaa, siirtää, rajoittaa tai poistaa henkilötiedot koska tahansa. Tietyt tiedot ovat kuitenkin olennaisen välttämättömiä tässä politiikassa määritettyjen tavoitteiden täyttämiseksi, ja myös laki saattaa edellyttää tiettyjä tietoja. Tällaisia henkilötietoja emme poista niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeen määriteltyjen tavoitteiden täyttämiseksi.

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tiettyä tietojenkäsittelyä, kuten profilointia markkinointitarkoituksiin. Käyttäjällä on myös oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä siinä määrin kuin sovellettava tietosuojaa koskeva laki tätä edellyttää.

Edellä mainituissa tapauksissa käyttäjän tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse lt.gdpr@luja.fi

Evästeet ja muut samankaltaiset tekniikat

Käytämme evästeitä tai muita samankaltaisia tekniikoita palvelun tarjoamisessa siten, että palvelun Käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on sijoitettu Käyttäjän laitteelle keräämään normaaleja internetin lokitietoja. Palvelun tietyt toiminnallisuudet vaativat evästeiden käyttöä. Käytämme evästeitä lisätäksemme palvelun toimivuutta ja kerätäksemme statistiikkaa tehdäksemme siitä helpomman käyttää. Lisäksi käytämme evästeitä markkinoinnin tarjoamiseen, mutta emme tallenna henkilötietoja ja markkinointievästeitä siten, että ne voitaisiin liittää yhteen.

Käyttäjä voi asettaa selaimensa asetukset siten, että se ei hyväksy evästeiden käyttöä. Käyttäjä voi myös rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimelta. Koska evästeet kuitenkin ovat osa palvelun toimintatapaa, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa palvelun toimivuuteen.

Käyttämällä tätä verkkosivustoa hyväksytte, että evästetietojanne ja välittämiänne henkilötietoja käsitellään edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Muutokset tietosuojapolitiikkaamme

Saatamme muuttaa tätä politiikkaa aika ajoin. Jos teemme muutoksia, päivitämme muutokset tälle verkkosivustolle.

2. Re­kis­te­ri­se­los­te

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Nimi: Lujatalo Oy
Y-tunnus: 0172688-2
Postiosoite: Sokerilinnantie 11 B, 02600 ESPOO
Puhelinnumero: 020 789 5111
Sähköposti: lt.gdpr@luja.fi

2. Henkilötietojen kä­sit­te­ly­tar­koi­tus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena Lujatalossa on asiakas-, toimittaja ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakas-, toimittaja-, sidosryhmä- tai sopimussuhteen hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • laskutus ja maksujen valvominen ja periminen
 • tuotteen, palvelun tai liiketoiminnan suunnittelu, toteuttaminen tai kehittäminen
 • lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen
 • tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen
 • analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
 • tyytyväisyys-, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla oikeusperusteilla:

 • rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella 
 • rekisteröidyn sopimuksen täytäntöön panemisen perusteella (kattaa myös sopimusta edeltäneet henkilötietojen käsittelytoimet, kuten rekisteröidyn tekemät tiedustelut, tarjouspyynnöt ja tilaukset sekä niiden hoitaminen rekisteröidyn pyynnöstä)
 • rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen perusteella
 • silloin, kun henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai jonkun toisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi
 • silloin, kun yleinen etu tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen sitä edellyttää
 • silloin, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Lujatalon asiakkaiden osalta seuraavia asiakastietoja:

 • nimi- ja yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tehtävä
 • henkilö- tai Y-tunnus
 • rekisteröitymis- ja sähköisten palveluiden kirjautumistiedot, kuten käyttäjätunnus ja salasana
 • asiakkuuden hoitoon liittyvät historiatiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • asiakkaan antamat profilointi-, segmentointi- ja kiinnostustiedot, osallistuminen tapahtumiin, luvat ja suostumukset sekä suoramarkkinointikiellot
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääasiallisesti henkilöiltä itseltään tai hänen työnantajansa kautta sopimusta solmittaessa, tapahtumien osallistumisilmoittautumisissa tai muun asioinnin yhteydessä puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä julkisista ja yleisistä tietorekistereistä kuten Postin osoitetietojärjestelmästä, Suomen Asiakastieto Oy:stä, yritys- ja päättäjärekistereistä.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan, kunnes sopimukseen tai lainsäädäntöön perustuvat velvoitteet on täytetty ja lainsäädännössä, kuten kirjanpitolaissa määritellyt säilytys- ja vastuuajat ovat päättyneet.

6. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille, paitsi jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten tai sopimukseen perustuvien velvollisuuksien täyttämiseksi.

7. Tietojen suojaus

Tietoja suojataan käyttäjäkohtaisella pääsyoikeudella sekä käyttäjän roolin mukaisilla käyttöoikeuksilla. Muilla ei ole pääsyoikeutta henkilötietoihin kuin vain niillä, joilla tietoihin pääsy on välttämätöntä työtehtävien hoitamiseksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin kerätyt henkilötiedot sekä pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia ja tutkimuksia varten. Edellä mainitut pyynnöt ja kiellot tulee toimittaa osoitteeseen lt.gdpr@luja.fi. Rekisteröidyn on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos koet että tietojasi on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti.