Vastuullinen rakentaja

Lujatalo Oy toimii rakentajana vastuullisesti. Kannamme toiminnassamme vastuuta ympäristöstä ja maapallon säilymisestä tuleville sukupolville. Kunnioitamme kestävään kehitykseen liittyviä arvoja samalla, kun vastuullisuus on osa kaikkea liiketoimintamme päätöksentekoa.

Tulevaisuuden turvaaminen on yhtiössämme tärkeintä. Arkipäivän työssämme vältämme turhaa riskinottoa, emmekä tingi työturvallisuudesta missään tilanteessa. Haluamme olla turvallinen työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani.

Liiketoimintamme on oltava tehokasta ja kannattavaa, sillä se takaa yrityksen jatkuvuuden ja mahdollisuuden kehittymiseen. Noudatamme tinkimättä Lujia toimintatapoja ja eettisiä ohjeita. Eettiset toimintatavat ja periaatteet tukevat myös kestävää kehitystä sekä yhtiön ja sen työpaikkojen jatkuvuutta. Lujan toiminta on vastuullista, laadukasta ja turvallista.

Arvostamme laadukasta esihenkilötyötä ja tiimityöskentelyä sekä omassa työssämme että toimiessamme asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Paras asiakaskokemus syntyy, kun kaikki tekevät parhaansa omassa työssään ja tuntevat vastuunsa asiakkaiden tyytyväisyydestä.

Olemme sitoutuneet valittujen YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen.

Fibis-Pro

Olemme myös FIBS ry:n Pro-jäsen. Haluamme olla mukana vauhdittamassa kestävää liiketoimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vähennämme kaupunkien haitallisia ym­pä­ris­tö­vai­ku­tuk­sia

Kehitämme laadukasta, terveellistä ja turvallista sekä kestävää infrastruktuuria ja rakennuskantaa. Edistämme ja kehitämme korjausrakentamista ja osallistumme julkisten hankkeiden kilpailutuksiin. Suosimme ympäristöystävällisiä ratkaisuja tuotteidemme suunnittelussa sekä hankekehityksessä materiaalien ja energiaratkaisujen suhteen sekä teemme täydennysrakentamishankkeita kaupunkeja tiivistäen.

Millainen on Sopivasti eko Lujakoti

Täytämme asiakkaamme tarpeet ja luomme lisäarvoa

Liiketoimintamme on taloudellisesti kannattavaa, asiakaskeskeistä ja innovatiivista. Kehitämme tuotteitamme ja palvelujamme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme.

Menestystä ja hyvinvointia kaikille

Luomme ekologisesti kestäviä tuotteita ja asumisen tapoja

Haluamme rakentaa koteja, joissa jokainen voi elää itselleen sopivasti ekologista elämää ja vaikuttamaan asumisen hiilijalanjälkeensä. Tärkeimpiä näkökulmia näihin ovat energiatehokkuus, rakentamisen ajan hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän asumisen mahdollistaminen.

Sopivasti eko Lujakoti

Johdamme säntillisesti kumppanuuksia ja yhteistyötä

Hyväksymme ainoastaan reilun kilpailun emmekä tee mitään lainvastaista kilpailua rajoittavaa yhteistyötä. Yhteistyökumppaneihimme nähden toimimme itse rehdisti ja luottamuksen arvoisesti. Edellytämme myös yhteistyökumppaneidemme toimivan asettamiemme odotusten mukaisesti esimerkiksi työturvallisuudessa tai lakisääteisten velvoitteiden noudattamisessa.

Lue lisää aiheesta

Edistämme henkilöstömme terveyttä ja hyvinvointia

Työturvallisuus on kaiken toimintamme perusta. Huolehdimme työympäristöstämme, työskentelytavoistamme ja työvälineistämme. Vaalimme yrityksessämme työturvallisuuskulttuuria. Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Edistämme myös organisaatioidemme monimuotoisuutta. Emme hyväksy minkäänlaista työpaikoilla tapahtuvaa syrjintää tai asiatonta käytöstä.

Lue lisää aiheesta

Tavoittelemme tuotteessamme ja toiminnassamme hii­li­neut­raa­liut­ta sekä säästämme luonnonvaroja

Teemme päätöksemme ympäristöarvoja kunnioittaen ja luonnonvaroja säästäen. Pyrimme tekemään tuotteistamme ja toimintatavoistamme ekologisesti kestäviä.

Kehitämme jatkuvasti käyttämiämme rakennusmateriaaleja ja niiden kiertoa. Lajittelemme ja kierrätämme työmaillamme sekä tutkimme vähähiilisten rakennusmateriaali vaihtoehtojen käyttöä uudisrakentamisessa. Laskemme kaikkien omaperustaisten uudiskerrostalojen hiilijalanjäljen ja teemme toimia, jotka pienentävät sitä. Pyrimme jatkuvasti myös alentamaan rakennustoimintamme hiilijalanjälkeä (scope 1 ja scope 2) esimerkiksi käyttämällä energiatehokasta kalustoa sekä  lämmittämään työmaitamme vähähiilisillä energiamuodoilla.

Olemme sitoutuneet valittujen YK:n Agenda 2030 tavoitteiden edistämiseen osana vastuullista toimintaamme

Vähennämme kaupunkien haitallisia ympäristövaikutuksia

Luomme ekologisesti kestäviä tuotteita ja asumisen tapoja

Täytämme asiakkaamme tarpeet ja luomme lisäarvoa, mikä luo taloudellista menestystä

Tuemme henkilöstömme ja työmaillamme työskentelevien terveyttä ja hyvinvointia

Tavoittelemme tuotteessamme ja toiminnassamme hiilineutraaliutta sekä säästämme luonnonvaroja

Lisätietoja vastuullisuudestamme

Tuija Schmidt

Kehitysjohtaja ja CIO

Tampere

044 585 2541tuija.schmidt@luja.fi