Lupauksemme Sinulle

Lupaamme tukea Sinua koko Luja Väylän matkan ajan.

Tueksesi Luja Väylälle saat oman nimetyn Luja-tutorin

Oman esihenkilön lisäksi nimeämme sinulle oman Luja-tutorin. Tutorin tärkeimpänä tehtävänä on olla sinulle helposti lähestyttävä hiljaisenkin tiedon jakaja työmaalla. Tutoroinnin idea on monikärkinen: sen lisäksi että tutorointi edistää ammattitaidon siirtymistä hiotulta timantilta hiomattomalle, niin Lujatalon kulttuurikin tulee sinulle tutummaksi tutoroinnin avulla. Perehdytysvastuu työhön ja työympäristöön on esihenkilölläsi, mutta perehtymisen tukihenkilönä toimii Luja-tutor.

Järjestämme kaikille Luja Väyläläisille val­ta­kun­nal­li­sen yri­tys­pe­reh­dy­tys­päi­vän

Järjestämme toukokuussa Lujatalo-perehdytyspäivän, jossa pääset tutustumaan mm. Lujatalon toimitusjohtajaan Harri Savolaiseen, työturvallisuuskulttuuriimme, arvoihimme, kehitykseemme, työhyvinvointiimme, Luja Väylä –harjoittelijan urakehityspolkuumme sekä oman alueyksikkösi toimintaan ja johtoon.

Järjestämme koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista, mm. kier­to­ta­lou­des­ta, lajittelusta, johtamisesta, työ­tur­val­li­suu­des­ta, sopimusasioista, tie­to­jär­jes­tel­mis­tä jne.

Osaaminen on pääomaa, jota kukaan ei voi ottaa sinulta pois. Panostamme siksi, ei vain Lujatalossa vaan myös Luja Väylässä siihen, että koulutusmahdollisuudet ovat kaikilla erinomaiset. Järjestimme viime vuonna kaikille harjoittelijoillemme koulutuspäivät sekä lajittelun merkityksestä Lujatalon työmailla, että aliurakoitsijaverkoston ja oman työntekijöiden johtamisesta. Saamissamme osallistujapalautteissa toivottiin jatkossa koulutuspäiviä, joissa keskitytään myös sopimusasioihin, tietojärjestelmiin ja Lujatalon johtoryhmän tapaamiseen. Olemme kuulleet palautteet ja kehitämme vuoden 2022 Luja Väylän koulutuspäiviä juuri tähän suuntaan.

Tarjoamme mahdollisuuksia projekti-, opinnäyte- ja diplomitöiden tekemiseen

Riippuen opintojesi edistysasteesta ja opintojesi suuntautumisesta, sinulle voi harjoittelusi aikana oppilaitoksesi puolesta tulla ajankohtaisesti tehdä innovaatio- tai kehitysprojekti opintojesi edistämiseksi. Pyrimme halutessasi mahdollistamaan tämän. Opintojesi loppupuolella joko opinnäytetyön tai diplomityön tekeminen tullee sinulle myös ajankohtaiseksi. Sitoudumme Lujatalossa siihen, että etsimme sinulle aiheen. Opinnäytetyöt ja diplomityöt tehdään ensisijaisesti oman työn ohessa siihen alueyksikköön missä työskentelet. Jos omasta alueyksiköstä tai omalta työmaalta ei aihetta löydy, niin etsimme sinulle sellaisen esim. kehityksen, laskennan, hankinnan tai tietomallintamisen puolelta. Sinun kannattaa kuitenkin itse olla aktiivinen sen suhteen, että mietit valmiiksi jo ennen aiheen pyytämistä millaisella kärjellä haluaisit työsi tehdä. Tämä siksi, että itseäsi motivoivasta aiheesta on aina helpompi kirjoittaa kuin jonkun muun sinulle osoittamasta aiheesta.

Tarjoamme mahdollisuuden osa-aikaiseen työskentelyyn myös lukuvuosien aikana

Jos viihdyt meillä ja kesä on töitten puolesta sujunut hyvin, niin tavoittelemme luonnollisesti sinun sitouttamista Lujalaiseksi pitkälläkin aikajänteellä. Tämä sitouttaminen tehdään tyypillisesti sellaisen työsopimuksen avulla, joka mahdollistaa myös sen, että voit tehdä meillä töitä lukuvuosienkin aikana – jos opintosi ja oma elämäntilanteesi sen sallivat.

Tasapaino työnteon ja vapaa-ajan välillä on meillekin tärkeä

Jokainen meistä joutuu ajoittain venymään työnantajan puolesta, olimme sitten kirvesmiehen, työnjohtajan, asiantuntijan tai päällikön roolissa. Tärkeintä kuitenkin on, että meillä ei työkulttuurin puolesta luoda sellaista mielikuvaa, että venyminen vain toiseen suuntaan kuuluisi työnkuvaan. Meillä myös työnantaja osaa tunnetusti venyä ja tämän venymisen tueksi olemme panostaneet mm. työhyvinvointiin, lujatiimitoimintaan ja hyviin henkilöstöetuihin, jotka korostuvat vapaa-ajallakin. Kulttuuri luodaan ja ylläpidetään yhdessä, ei yksin.

Luja Väylä antaa sinulle valmiudet pitkän uran tekemiseen Lujana ammattilaisena

Lujatalo on täynnä eläviä esimerkkejä siitä, millaisia rakennuksia voi korjata/pystyttää ja miten voi ammatillisesti edetä, kun perusta on kunnossa. Luja Väylässä pyrkimyksenämme on luoda sinulle valmiudet pitkän uran tekemiseen. Luja Väylää kannattaakin ajatella aihiona, jossa mukana olemista ei päivittäin rummuteta. Väylänä, jonka kaistojen sisällä tehdään kesätöitä normaalisti, mutta jonka sisällä vahvistetaan askel askeleelta sinun uralla menestymisedellytyksiäsi. Luja Väylässä tämä tehdään sinua perehdyttäen, tutoroiden, kouluttaen, opintojasi ja hyvinvointiasi edistäen, vahvaa työyhteisöllisyystunnetta luoden sekä tärkeimpänä, työturvallista työskentelyäsi mahdollistaen.