Teh­tä­vä­ku­vauk­sia Lujatalossa

Lujatalo tarjoaa monenlaisia tehtäviä. Alla esittelyssä talonrakennusalan tavallisimmista työtehtävistä.

Vastaava työnjohtaja

 • työmaan ennakkosuunnittelu aikataulut, koneet ja kalusto, hankintasuunnittelu, työturvallisuus, työvoimasuunnittelu
 • työmaan johtaminen tiimitoiminta, työmaakokoukset, infot, valmentajan rooli
 • toteutuksen suunnittelu, seuranta ja raportointi
 • työmaan rakennuttaja-/tilaajasuhteet
 • muut työmaan asiakassuhteet mm. asunnonostajat

Tarvittavat ominaisuudet: esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

Työnjohtaja

 • työmaan ennakkosuunnittelu, aikataulu, koneet ja kalusto
 • työntekijöiden johtaminen, tiimitoiminta
 • työvaiheiden suunnittelu ja töiden organisointi
 • työturvallisuus
 • työvaiheiden seuranta ja raportointi

Tarvittavat ominaisuudet: esimiestaito, jämäkkyys, tulosajattelu, suunnitelmallisuus, organisointikyky

Katso videolta Lujatalon työnjohtajan haastattelu!

Tuo­tan­toin­si­nöö­ri

 • vastaavan mestarin työpari
 • työmaan toteutuksen viikkosuunnittelussa avustaminen
 • hankinnat sovitussa laajuudessa
 • asiakasmuutostyöt
 • toteutuksen seuranta ja raportointi

Tarvittavat ominaisuudet: selkeä kirjallinen esitystaito, looginen ajattelu, asiakaspalvelukyky

Katso videolta Lujatalon tuotantoinsinöörin haastattelu!

Työpäällikkö

 • tulosyksikön ”toimitusjohtaja”, vastaa työmaiden toteutuksen onnistumisesta
 • työn hankintaan ja asiakassuhteiden hoitoon osallistuminen
 • tarjoustoimintaan osallistuminen
 • työvoimaresurssien hallinta
 • työnjohtoresurssien hallinta
 • osallistuu työmaittensa hankintatoimeen
 • työmaiden merkittävimmät hankinnat
 • valmentajan rooli omilla työmaillaan

Tarvittavat ominaisuudet: pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus, strateginen ajattelu, johtajaominaisuudet

Katso videolta Lujatalon työpäällikön haastattelu!

Projekti-insinööri

 • asiakastarpeiden kartoitus ja asiakasneuvottelut
 • suunnittelun ohjaus
 • hankesuunnittelun ohjaus
 • yhteistyökumppaneiden etsintä ja sopimusten teko
 • viranomaismenettelyt, kaavoitus, luvat
 • hankkeen alustava kustannussuunnittelu

Tarvittavat ominaisuudet: markkinointihenkisyys, neuvottelutaito, kustannustietous

Las­ken­tain­si­nöö­ri

 • alustava tuotannon suunnittelu
 • (ennakko)tarjouskyselyiden hoito
 • (ennakko)tarjousten tarjousvertailut
 • alustavien tuotantoaikataulujen laadinta
 • hinnoittelu
 • urakkatarjouksen laadinta yhteistyössä johdon ja tuotannon kanssa
 • työnaikainen kustannusseuranta

Tarvittavat ominaisuudet: täsmällisyys, hahmottamiskyky, kustannustietous, innovaatiokyky

Kirvesmies

 • tekee betonimuotti-, puurakenne-, korjaus-, elementtiasennus- ja sisustustöitä
 • osaa hahmottaa koko rakennustyömaan ja suunnittelee oman työnsä osaksi kokonaisuutta
 • työskentelee läheisessä yhteistyössä muiden ammattiryhmien kanssa
 • tekee itsenäisesti tai työkunnan jäsenenä töitä piirustusten ja annettujen ohjeiden mukaan
 • suorittaa omaan ja työkuntansa työhön liittyvät mittaukset
 • kokeneet kirvesmiehet tekevät kaikki työmaan mittaukset ja toimivat työkuntansa etumiehenä

Tarvittavat ominaisuudet: ennakkosuunnittelutaito, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu

Rakennusmies

 • työmaan moniosaaja, joka soveltaa hallitsemansa taidot erilaisiin työkohteisiin
 • hahmottaa koko työmaan ja sovittaa oman työnsä osaksi kokonaisuutta
 • toimii yhdessä kaikkien ammattiryhmien kanssa ja tietää niiden vaatimukset omalle työlleen
 • tekee piirustusten ja ohjeiden mukaan:
  • salaoja-, viemäripohja- ja pihanrakennustöitä
  • perustus-, runko-, lämpö- ja kosteuseristys ja peruskorjauksen töitä
  • betonointi-, muottien purku- ja betonin jälkihoitotöitä
  • teline-, kaide-, suojaus-, varastointi- ja työmaan järjestelytöitä
  • rakennuskoneiden kunnossapitotöitä
  • muotti-, muuraus- ja raudoitustöihin kuuluvia rakennusmiehen töitä

Tarvittavat ominaisuudet: taito hahmottaa kokonaisuuksia, yhteistyökyky, rationalisointikyky, kustannustietoinen ajattelu