Luja-kehitystarina

Tuukka Teivaalan tähänastinen matka Lujatalossa

Lujatalo työpaikkana

Tekniikan ala on aina kiinnostanut itseäni ja aloitin työni koneiden ja rakennusten parissa jo 15-vuotiaana, jolloin sain sähköasentajan apupojan paikan suurehkon tuotantotehtaan kunnossapidosta. Myöhemmin nämä työt laajenivat myös halli- ja pientalotyömaille. Yhteensä näissä tehtävissä vietin koulujen ohella kuusi vuotta, eikä paluuta tekniikan alalta tainnut enää olla. Lukiossa mieleeni kiintyikin ajatus siitä, että haluaisin kouluttautua diplomi-insinööriksi koulutuksen tarjoamien laajojen mahdollisuuksien takia. Keväällä 2014 sainkin opiskelupaikan rakennustekniikan DI-koulutukseen silloiseen Tampereen Teknilliseen Yliopistoon ja urani rakennusalalla alkoi.

Parin vuoden opiskelujen jälkeen vaihdoin tehdasympäristöt rakennustyömaisiin, kun pääsin Lujatalon Pirkanmaan alueyksikköön haalariharjoittelijaksi keväällä 2017. Ensimmäisenä työmaanani toimi Murikan koulutuskeskuksen peruskorjaushanke. Tästä harjoittelijan urapolkuni jatkui työnjohtoharjoittelijaksi suureen Satamakadun korjaus- ja uudisrakentamiskohteeseen ja sieltä edelleen työnjohtoharjoittelijaksi Kuninkaankadun kerrostalohankkeeseen, jossa kerkesin olemaan mukana yhteensä kahden vuoden ajan, jonka katkaisi hetkellisesti vain 6kk opiskelijavaihto Tšekissä. Työnkuvat, työmäärät ja vastuut kasvoivat koko harjoittelijapolun ajan tasaisesti ja loppuaikoina olinkin jo käytännössä täysipäiväisenä työnjohtajana. Yhteensä neljä vuotta kestänyt harjoittelijan polkuni päättyi keväällä 2021, kun sain mahdollisuuden kirjoittaa diplomityöni Lujatalon digitaalisen rakentamisen yksikössä. Aiheenani oli 5D-projektinhallintajärjestelmän käyttöönottoprosessin onnistumisen arviointi, mikä aiheena oli haastava, mutta samalla todella antoisa. Diplomi-insinööriksi valmistumisen jälkeen olen jatkanut töitäni kehitysinsinöörinä digitaalisen rakentamisen yksikössä ja tuotantoinsinöörinä Pirkanmaan alueyksikössä.

Kaikista tärkeimpänä yksittäisen asiana harjoittelijapolussa ja kaikessa työelämässä pidän työkokemuksen keräämistä useilta eri tasoilta ja työtehtäviltä, kun tavoitteena on mikä tahansa esimiestehtävä tai ylempi työtehtävä. Esimerkiksi toimiakseen työnjohtajana tulisi ensin omata yleinen ymmärrys työntekijänä työskentelystä, työkalujen käytöstä, töiden tekemisestä ja etenkin siitä, millainen johtamistapa ja esimiestoiminta on toimivaa eri tilanteissa. Toimiakseen tuotanto- tai työmaainsinöörinä on erittäin tärkeää omata kokemusta työnjohtotehtävistä, sillä kokonaisen työmaan asioiden yhteensovittamisessa ja hallitsemisessa tarvitaan realistista ymmärrystä eri työtehtävistä, suunnitelmista, aikatauluista, resursseista ja kustannuksista. Tätä listaa voitaisiin näin mielestäni jatkaa portaittain koko organisaatiokaavio ylös asti. Mielestäni tämä on otettu hyvin huomioon Lujatalon harjoittelijapolussa Luja Väylässä.

Olen pitänyt tärkeänä myös sitä, että Lujatalossa olen voinut opintojeni ohella olla yrityksen toiminnassa mukana lähestulkoon katkeamatta koko neljän vuoden ajan. Töitä olen Lujatalossa saanut tehdä aina kun niihin olen löytänyt aikaa ja minusta tuntuukin, että olen ollut toiminnassa koko ajan mukana. Vastuut ja työtehtävät ovat kehittyneet sopivan tasaisesti vuosien aikana ja koen omaavani hyvän pohjan rakentaa urapolkuani eteenpäin. Isoin kiitos harjoitteluajoista kuuluukin kaikille, joiden kanssa olen vuosien varrella päässyt töitä tekemään ja edelleen jatkamaan.

Tuukka Teivaala