Työmaan perustiedot

Roihupellon kampus

Ra­ken­nusai­kai­nen melu

 • Rakennustyöstä aiheutuu tavallisesti melua sekä työmaalla että sen läheisyydessä. Joissakin tapauksissa melutaso voi kohota väliaikaisesti erittäin korkeaksi.
 • Melu saattaa ylittää 85 dB (A) (esim. murskaimet, raskaan sarjan pumput, ilmakompressorit, räjäytys-/leikkaus-/hionta-alueet jne.)
 • Työmaan melutasoja seurataan mittaamalla.

Työajat

 • Normaali työaika on 7-16. Koneita käynnistellään varsinkin talviaikaan jo ennemmin (06-07).
 • Aikataulun kireyden vuoksi ei ole poikkeuksellista, että työskentely jatkuu normaalin työajan jälkeen. Valuja yms. saatetaan joutua tekemään jopa läpi vuorokauden.
 • Myös lauantaisin tehdään töitä, mikäli työvaiheet ja aikataulu sitä vaatii.
 • Sunnuntaisin ja pyhäpäivisin työskentelyä pyritään välttämään.

Koko projektin ra­ken­nusai­ka­tau­lu

 • Kohteen rakennusaika on pitkä ja rakentamisella on vaikutusta alueen asukkaisiin koko rakentamisen ajan.
 • Eniten liikennettä ja melua aiheutuu maanrakennus-ja runkovaiheessa.

Työturvallisuus

 • Noudatetaan Helsingin kaupungin ja Lujatalon toimintaohjeita.
 • Työmaan turvallisuustason mittauksessa käytetään alalla yleisesti käytettyä TR-mittaria sekä maanrakennusvaiheessa MVR-mittaria.
 • Työmaa-alueelle on ehdottomasti pääsy kielletty ulkopuolisilta. Työmaalle pääsee vain erillisellä luvalla ja päätoteuttajan suorittaman perehdytyksen jälkeen.
 • Kaikki tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet tutkitaan.
 • Tavoitteena on tapaturmaton työmaa.

Työmaatoimistot

 • Työmaatoimisto sijaitsee osoitteessa Holkkitie 14 A, 3.kerros, 00880 HKI
 • Ensisijaisesti toivotaan, että työmaata koskeva palaute annetaan näiden nettisivujen kautta.
 • Kiireellisissä asioissa työmaatoimisto on oikea osoite.
 • Työmaalle ei saa mennä kuin työmaatoimiston kautta ja erillisellä luvalla.

Asukasviestintä käytännössä

 • Asukasinfoja järjestetään noin 4-6 kk:n välein. Aikaväliin vaikuttaa palaute, työvaiheet, aikataulutilanne jne.
 • Tieto seuraavista asukasinfoista ilmestyy nettisivuille hyvissä ajoin ennen infotilaisuutta.
 • Työmaan nettisivuille pyritään julkaisemaan kahden viikon välein viikkotiedote seuraavien viikkojen tapahtumista ja muista huomionarvoisista asioista, sekä aika ajoin muuta yleistä informaatiota.
 • Työmaata koskeva palaute ja kehitysehdotukset on mahdollista antaa tämän sivuston kautta. Palautteet ja kehitysehdotukset käsitellään säännöllisesti ja niihin vastataan joko lähettäjälle suoraan tai mikäli palautteen katsotaan aiheuttavan laajempaa tiedottamista, näiden sivujen kautta.
 • Palautteeseen vastaaminen saattaa kestää 2-14 vrk, riippuen palautteen luonteesta ja käsittelyn mahdollisesti vaatimista selvityksistä.