Lujatalon kehittämä koulutuskokonaisuus vauhdittaa henkilöstön osaamista ja suorituskykyä

Tapahtuma|22.05.2024

Lujatalon sisäisesti pitkään kehittämä Luja Akatemia -koulutuskokonaisuus on suunnattu koko yhtiön työmaajohdolle ja tuotannolle. Sen tavoitteena on kehittää yksilöitä, nostaa osaamistasoa ja parantaa suorituskykyä.

Kuvaavaa nyt alkavalle koulutusohjelmalle on innostus. Lujatalon HR-Partner Riikka Rannikko kertoo, että ohjelman sisältöä ja tavoitteita on suunniteltu jo pitkään.  

– Luja Akatemia on rakennettu siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla tuotannon osaamisen vahvistamista ja yhteisten toimintamallien edistämistä. Tämä on käytännönläheinen koulutusohjelma, jonka opeista on hyötyä ja tukea työmaan arjessa. Ohjelmaan osallistuminen on myös erinomainen tapa verkostoitua ja kasvattaa yhtiön sisäistä me-henkeä.

Koulutusohjelma koostuu kuudesta moduulista ja siihen tulevat osallistumaan koko Lujatalon työnjohto ja tuotantoinsinöörit. Moduulit sisältävät muun muassa johtamiseen, digitaaliseen rakentamiseen, hankintaan ja aikatauluihin liittyviä koulutuspäiviä. Ensimmäiseen nyt alkavaan koulutukseen osallistuu noin 20 henkilön pilottiryhmä yhtiön eri työmailta ja eri alueyksiköistä. Akatemian rehtorina toimiva tuotannon kehityksen johtaja Timo Salo-Tuisku on luonut vahvaa perustaa ohjelmalle haastattelemalla noin satakuntaa lujatalolaista heidän toiveistaan, tavoitteistaan ja osaamistarpeistaan.

– Haastatteluiden myötä meillä on noussut esiin osaamisen tarpeita, joita nyt lähdemme kehittämään. Olemme ymmärtäneet, että meillä on alan huippuosaajia palveluksessamme, ja nyt heidän osaamisensa jaetaan kaikille. Koulutusohjelma luo entistä syvempää ymmärrystä siitä, mitä teemme ja erityisesti miksi teemme. Tavoitteena on petrata toimintaamme siten, että pysymme hyvin kilpailun etujoukossa mukana.

Hyvistä vieläkin timanttisempia

Toimitusjohtaja Harri Savolainen korostaa koulutusohjelman keskittyvän yrityksen strategisiin päämääriin ja olevan pitkäjänteisen harkinnan ja organisaation laajan osallistumisen tulos. Hän painottaa oppien ja parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä työntekijöiden kouluttamisen ja kehittämisen tärkeyttä, erityisesti projektitoimintaan liittyvissä asioissa.

– Tämä on organisaation sisältä lähtenyt kokonaisuus, jota ei ole määritelty ulkopuolelta vaan omat osaavat ihmiset ovat tunnistaneet kehittämistarpeet omassa työssään.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Luja-yhtiöt tukee Itämeren suojelua

Lujatalo rakentaa ATT:lle 3 kerrostaloa ja parkkihallin – Uusi kerrostalohanke tuo työpaikkoja ja uusia asuntoja Helsingin Myllypuroon

Lisää kumppaneiden yhteistyökunniaa ja mainetta