Turvallinen toimitusketju tehtaalta työmaalle

Tapahtuma|20.09.2023

Vietämme tällä viikolla Luja-yhtiöiden (Fescon, Lujabetoni ja Lujatalo) yhteistä turvallisuusviikkoa. Turvallinen työpaikka on henkilöstön oikeus.

Yhteisenä koko viikon läpi kantavana teemana on turvallinen toimitusketju tehtaalta työmaalle. Tässä toimitusketjussa ovat tärkeinä osapuolina mukana kaikki Luja-yhtiöiden yritykset: Lujabetoni, Fescon ja Lujatalo. Lujatalo on tässä toimitusketjussa vastaanottajana. 

Ennakkosuunnittelu on toimitusketjun turvallisuuden kannalta kaiken hyvän alku ja juuri, sillä useita asioita on mahdollista suunnitella työmaalla jo ennen kuin betonielementit, valmisbetoni tai muut materiaalit saapuvat työmaalle. Silloin niiden vastaanottaminen on jouhevaa ja riskit myös turvallisuuden osalta pienenevät merkittävästi. Ennakkosuunnittelussa varmistamme työn turvallisuus,- elementtiasennus,-, nosto,- putoamissuojaus- sekä betonointisuunnitelmien asianmukaisuuden.

Aluesuunnitelman ajantasaisuus takaa sen, että työmaaliikenne on sujuvaa ja turvallista ja varastointipaikat ovat suunniteltu riittävän lähellä asennuspaikkaa. Näin vältytään työmaan sisäisten materiaalisiirtojen riskeiltä. Kun materiaaleille on mietitty sopivat paikat, ne eivät ole muun työmaaliikenteen tiellä ja alusta on riittävän kantava.

Työmaan informaation kulku on perustavanlaatuinen osa onnistunutta ja turvallista toimitusketjua. Toimittajan on hyvissä ajoin hyvä tietää, minne materiaalit varastoidaan. Työmaan taas on tärkeää tietää ajoissa, mikäli toimitukseen sisältyy jotain erityisesti huomioitavia tekijöitä, kuten enemmän purkuresursseja tai runsaasti varastotilaa vaativa toimitus. Hyvin varautumalla ja informaation kulkuun panostamalla minimoimme tapaturmariskejä aiheuttavat häiriöt.

Takaamme työmaillamme materiaalien nostotöissä turvallisuuden käyttämällä kuhunkin nostoon sopivaa, ehjää ja tarkastettua nostokalustoa sekä noudatamme sallittuja enimmäiskuormia. Nostolaitteet on sijoitettuna kantavalle maapohjalle ja sijainnissa on huomioitu avojohdot ja kaivannot sekä riittävän vahvojen aluslevyjen käyttö. Nostokalustoa kuljettaa vain pätevä henkilö, joka hallitsee käytön erilaisissa olosuhteissa. Alamies osaa kiinnittää taakan huolellisesti ja hänellä on siihen lupa.

Kaikkiin yllämainittuihin asioihin on hyvä kiinnittää huomiota jatkuvasti muuttuvassa työmaaympäristössä, jotta työskentely työmaalla ja materiaalitoimitukset toimitusketjussa sujuvat turvallisesti.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Lisää kumppaneiden yhteistyökunniaa ja mainetta

Lujatalo palkitsee turvallisuuden saralla ansioituneita kumppaneitaan

Asunto Oy Mikkelin Vaahteralle myönnettiin vaativa LEED GOLD -tason sertifikaatti