X

Arvot ja etiikka

Lujan arvot eli Lujat toimintatavat ovat olleet olemassa jo kymmeniä vuosia. Pääosan niistä loi yrityksen perustaja, Feliks Isotalo, omalla toiminnallaan ja persoonallaan. Lujat toimintatavat on myös vuosien varrella sisäistetty ja ne ohjaavat arkipäivän toimintaa ja päätöksentekoa. Arvoja täydennettiin käytännön työtilanteisiin liittyvällä etiikalla vuonna 2005. Arvojen ja etiikan toteutumista seurataan jatkuvasti Lujan vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa.

Liian suuria riskejä ja velkoja vältetään

Olemme luotettava ja rehti yhteistyökumppani. Toimintamme on vastuullista ja laadukasta. Toimimme sopusoinnussa ympäristön kanssa ja kunnioitamme hyvään ja kestävään kehitykseen liittyviä arvoja.

Uudistamme ja kehitämme

Uudistumme ja kehitymme koko ajan. Jatkuva parantaminen on osa jokapäiväistä toimintaamme.

Johtamistapa on osallistuva

Suunnittelemme ja teemme yhdessä. Kunnioitamme yksilöä ja arvostamme hänen työtään. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Asiakas on avainasemassa

Asiakaskeskeisyys ja jatkuvuus ohjaa toimintaamme. Palvelu ja laatu ovat meillä avainasioita

Tehokkuus ja kannattavuus on elinehto

Kustannustehokkuus luo kilpailukykyä. Kannattavuus on edellytys toimintojen jatkuvalle asiakaslähtöiselle kehittämiselle.

Etiikka

Lait ja sopimukset

Lakien ja säädösten noudattaminen

Lujalla noudatetaan kaikessa toiminnassa lakia ja asetuksia. Näin ollen ei esimerkiksi tehdä lainvastaisia sopimuksia tai makseta todellisuuteen perustumattomia korvauksia kuten perusteettomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Lain tulkinnasta pyydetään tarvittaessa ennakkotieto esimerkiksi veroviranomaiselta.

Sopimukset

Lainvastaiset sopimukset, jotka yleensä pyritään pitämään salaisina, eli ns. pöytälaatikkosopimukset ovat Luja-yhtiöissä kiellettyjä. Mikäli lain tulkinnassa on vähänkin epävarmuutta, on ennen sopimuksen allekirjoittamista pyydettävä lausunto lakiasiantuntijalta ja yritysjohdolta.

Älä tee sopimuksia, joita et voi noudattaa. Solmituista sopimuksista pidetään Lujalla aina kiinni. Tämä koskee sekä kirjallisia että suullisia sopimuksia ja lupauksia. Pääsääntöisesti pyrimme kuitenkin sopimaan asiat aina kirjallisesti.

Sopimuksiin ja kaupantekoon liittyvät etuudet

Hankintaneuvotteluissa noudatetaan rehellisyyttä. Niissä ei anneta totuudenvastaisia tietoja. Hankinnoissa noudatetaan myös tasapuolisuutta eikä ketään suosita tai syrjitä ilman asiallista syytä. Kaikki toimittajavalinnat ja muut ratkaisut tehdään vain yhtiön etua silmällä pitäen. Sukulaisuus, tuttavuus tai oma etu ei saa koskaan olla ratkaisuihin vaikuttavana tekijänä. Sellaisten kauppaan liittyvien etuuksien (lahjukset) vastaanottamisesta on pidättäydyttävä, jotka selvästi ylittävät tavanomaisena ja kohtuullisena pidetyn rajan. Toimittajilta ei missään tilanteessa pyydetä tai vaadita henkilökohtaisia etuja itselle tai muille. Asiakkaalle ei myöskään voi antaa Luja-yhtiöiden kanssa kauppaan liittyen sellaista etuutta, jota ei itse voisi ottaa vastaan. Ehdottomasti kiellettyjä henkilökohtaisia etuja ostajalle tai myyjälle ovat esimerkiksi:

  • lainat
  • henkilökohtaiset oheistoimitukset
  • epänormaalit henkilökohtaiset alennukset
  • kauppaan liittyvät ehdolliset lahjat
  • työ- tai myyntisopimuksiin kuulumattomat palkkiot ja provisiot kaupanteosta

Luja-yhtiöiden laskutuksen kautta (eli ns. kauttalaskutuksella) ei saa ostaa tavaraa itselle suuremman alennuksen saamiseksi siinäkään tapauksessa, että on vilpitön tarkoitus maksaa lasku itse. Maksajana ja osoitteena ei siis saa missään olosuhteissa olla Luja-yhtiö, vaan maksajan kohdalla pitää olla oma nimi ja osoite. Sama sääntö koskee myös yhtiön luottokorttien käyttöä.

Toimintamme rakennusalalla

Lakien ja säädösten noudattaminen

Lujalla noudatetaan kaikessa toiminnassa lakia ja asetuksia. Näin ollen ei esimerkiksi tehdä lainvastaisia sopimuksia tai makseta todellisuuteen perustumattomia korvauksia kuten perusteettomia päivärahoja ja kilometrikorvauksia. Lain tulkinnasta pyydetään tarvittaessa ennakkotieto esimerkiksi veroviranomaiselta.

Sopimukset

Lainvastaiset sopimukset, jotka yleensä pyritään pitämään salaisina, eli ns. pöytälaatikkosopimukset ovat Luja-yhtiöissä kiellettyjä. Mikäli lain tulkinnassa on vähänkin epävarmuutta, on ennen sopimuksen allekirjoittamista pyydettävä lausunto lakiasiantuntijalta ja yritysjohdolta.

Älä tee sopimuksia, joita et voi noudattaa. Solmituista sopimuksista pidetään Lujalla aina kiinni. Tämä koskee sekä kirjallisia että suullisia sopimuksia ja lupauksia. Pääsääntöisesti pyrimme kuitenkin sopimaan asiat aina kirjallisesti.

Sopimuksiin ja kaupantekoon liittyvät etuudet

Hankintaneuvotteluissa noudatetaan rehellisyyttä. Niissä ei anneta totuudenvastaisia tietoja. Hankinnoissa noudatetaan myös tasapuolisuutta eikä ketään suosita tai syrjitä ilman asiallista syytä. Kaikki toimittajavalinnat ja muut ratkaisut tehdään vain yhtiön etua silmällä pitäen. Sukulaisuus, tuttavuus tai oma etu ei saa koskaan olla ratkaisuihin vaikuttavana tekijänä. Sellaisten kauppaan liittyvien etuuksien (lahjukset) vastaanottamisesta on pidättäydyttävä, jotka selvästi ylittävät tavanomaisena ja kohtuullisena pidetyn rajan. Toimittajilta ei missään tilanteessa pyydetä tai vaadita henkilökohtaisia etuja itselle tai muille. Asiakkaalle ei myöskään voi antaa Luja-yhtiöiden kanssa kauppaan liittyen sellaista etuutta, jota ei itse voisi ottaa vastaan. Ehdottomasti kiellettyjä henkilökohtaisia etuja ostajalle tai myyjälle ovat esimerkiksi:

  • lainat
  • henkilökohtaiset oheistoimitukset
  • epänormaalit henkilökohtaiset alennukset
  • kauppaan liittyvät ehdolliset lahjat
  • työ- tai myyntisopimuksiin kuulumattomat palkkiot ja provisiot kaupanteosta

Luja-yhtiöiden laskutuksen kautta (eli ns. kauttalaskutuksella) ei saa ostaa tavaraa itselle suuremman alennuksen saamiseksi siinäkään tapauksessa, että on vilpitön tarkoitus maksaa lasku itse. Maksajana ja osoitteena ei siis saa missään olosuhteissa olla Luja-yhtiö, vaan maksajan kohdalla pitää olla oma nimi ja osoite. Sama sääntö koskee myös yhtiön luottokorttien käyttöä.

Lujatalo edellyttää alihankkijoiltaan ePerehdytyksen käyttöönottoa

Lujatalo edellyttää 1.3.2019 jälkeen solmituissa urakkasopimuksissaan yhteistyökumppaneiltaan entistä laajempaa sitoutumista työmaan turvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun ePerehdytyksen käyttöönoton myötä. ePerehdytyksen käyttöönotto tapahtuu kaikilla alueillamme ja työmaillamme samanaikaisesti ja kaikilta 1.3.2019 jälkeen sopimuksensa tehneillä yhteistyökumppaneilla tulee olla ePerehdytys suoritettuna oman ja ketjuttamansa työvoiman osalta työmaillamme 1.10.2019 jälkeen. Käytännössä ePerehdytyksen käyttöönotto edellyttää urakoitsijan ilmoittautumista Suomen Tilaajavastuun Ilmoita-palveluun, jossa urakoitsijan ePerehdytettäväksi tarkoitettu henkilöstö tulee yksilöidä ja ilmoittaa ePerehdytyksen käyttäjiksi. Vasta kun henkilöstön tiedot on ilmoitettu ja käyttäjät luvitettu, voidaan ePerehdytyksessä edetään seuraavaan, varsinaiseen suoritusvaiheeseen. ePerehdytyksen suoritus kestää noin 40 minuuttia ja pitää sisällään hyödyllistä tietoa rakennustyömaan turvallisuudesta, ympäristöstä, laadusta ja yhteisistä pelisäännöistä.

Jos urakoitsija päätyy ketjuttamaan sovittua urakkaa urakoitsijasta seuraavaan, tulee ePerehdytys suorittaa myös ketjun seuraavassa lenkissä. Sopimuskumppanimme vastaavat että tieto ePerehdytysvaatimuksesta kulkeutuu myös ketjun viimeiseen lenkkiin. Tätä kautta ePerehdytys parantaa myös työmaan tiedonkulkua ja työvoiman ennakoitavuutta, sekä parantaa entisestään rakennusalan harmaan talouden torjuntaa.

Tarkemmat tiedot ePerehdytyksen käyttöönotosta saat täältä https://rateko.fi/ekoulutus/tilaa/