Kumppanimme kertovat

Tällä sivulla löydät videoita ja haastatteluja, joilla kumppanimme kertovat Lujatalon tavasta toteuttaa elinkaarimallia hankkeissaan.

Varkauden Aalto hy­vin­voin­ti­kes­kus

Videolla haastattelussa Varkauden hyvinvointikeskus Aallon tukipalvelujen esimies Saara Damski ja hankkeen projektipäällikkö Jukka Koskinen.

Hämeenkyrön monitoimikeskus

Lujatalon ensimmäinen elinkaarihanke, Hämeenkyrön monitoimikeskus on ollut käytössä vuodesta 2016. Kohteen käyttäjä sekä ylläpidosta vastaava taho kertovat kokemuksiaan yhteistyöstä.

Hämeenkyrön monitoimikeskus

Hämeenkyrön Silta

Hämeenkyrön monitoimikeskus Sillassa toimivassa koulussa opiskelevat esikoululaiset sekä 1–6 luokkien oppilaat. Koulussa on noin 300 oppilasta. Koulu on turvallinen, korkeatasoista perusopetusta antava koulu, jossa oppilas kasvaa itsensä ja toiset hyväksyväksi, lahjakkuutensa ja luovuutensa hyödyntäväksi kansalaiseksi.

Olemme viihtyneet uusissa koulutiloissa erittäin hyvin. Hämeenkyrön monitoimikeskuksen tarjoamat tilat koulullemme ovat turvalliset, käytännölliset ja toimivat. Viiden ensimmäisen toimintavuoden jälkeen me käyttäjät olemme löytäneet hyvin paikkamme ja toimivan yhteispelin säännöt.

Rehtori Timo Mäkelä

Käyttäjien kesken säännöllisesti pidetyissä kokouksissa nostamme esiin huomiota vaativat asiat ja pyrimme myös ennakoimaan edessäpäin olevia, esimerkiksi kunnossapitoon liittyviä asioita.

Lujatalo vastaa kumppanuushengessä Coorin ja Sniderin kanssa kiinteistön ylläpidosta, jossa korostuu avoin kommunikointi ja luottamus. Yhteiset palaverit ja avoin vuorovaikutus ovat yhteistyömme ehdoton ydin. Ulkoapäin tulevia muuttuvia tekijöitä ei aina pysty ennakoimaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset sääilmiöt ja niiden aiheuttamat poikkeustilanteisiin, joiden kohdalla vaaditaan reaktiivista reagointia. Pitkän huoltosuhteen ollessa kyseessä ei myöskään kaikkeen voi varautua ennakoiden. Tällaiset asiat olemme pystyneet ratkomaan hyvässä yhteishengessä.

Lujatalo osallistuu myös operatiiviseen toimintaan kiinteistöpäällikkönsä johdolla, mikä tuo varmuutta ja luottamusta. Asioita ei jätetä kesken, vaan rakentaja on aidosti kiinnostunut elinkaarihankkeen huoltosuhteesta.

Elinkaarimallilla toteutettu monitoimitila tuntuu rakentamisratkaisuna toimivalta, sillä elinkaarimallilla toteutetuissa hankkeissa vaaditaan jo lähtökohtaisesti tietyn kokoisia ja tasoisia toimijoita. Isojen toimijoiden resurssit herättävät luottamusta ja ne toimivat laadun takeena.”

Coor Suomi

Coor on Pohjoismaiden johtavia kiinteistöpalvelutoimittajia, jonka tarjonta kattaa kaikki palvelut, joita yksityisen tai julkisen sektorin hyvä ja tehokas toiminta edellyttää. Coor luo toimisto- ja kiinteistöratkaisuja, joiden ansiosta asiakkaat voivat keskittyä ydintoimintansa kehittämiseen.

Viisi vuotta Lujatalon alihankkijana Hämeenkyrön monitoimikeskuksen huoltopalveluista vastaavana on sujunut hyvin. Yhteistyö on ollut joustavaa, ja kommunikointikanavat ovat olleet avoimet. Yhteinen tahtotila tuottaa mahdollisimman laadukkaita palveluja tilojen käyttäjille sitoo meitä yhteen Lujatalon kanssa. Coorin vastuulle kuuluvat Hämeenkyrön kohteessa managerointi, kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja siivous.

Markku Vasama

Hämeenkyrön monitoimikeskus on suunniteltu ja rakennettu pitkää käyttöikää ajatellen, ylläpitojakson ollessa 13+5 vuotta. Erityisesti näin pitkien ylläpitojaksojen hankkeissa on tärkeää huolehtia selkeästä työnjaosta, viestinnän avoimuudesta ja mahdollisien ongelmien esille tuomisesta heti niiden ilmaannuttua.

Yhteiset kokoukset monitoimikeskuksen eri osapuolien kesken ovat arvokkaita ja tunnelma niissä on aina positiivinen. Normaalien kuukausittaisten seurantapalaverien lisäksi olemme pitäneet kehityspalavereita, joissa käsitellään kehitysideoita ja edistetään tulevaisuuden suunnittelua ja avointa tiedon kulkua sekä paneudutaan haasteisiin ja ratkotaan mahdollisia esiin tulleita ongelmia yhdessä.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Helsinki2022

Puotilan koulurakennus

Puotilan ala-asteen elinkaarihanke on yksi Helsingin kaupungin ensimmäisiä elinkaarimallilla toteutettavia hankkeita.

KuopioSyksy 2022

Siilinjärven terveyskeskus

Uuteen terveyskeskukseen tulee kolmeen kerrokseen vastaanottotoiminnan, suun terveydenhuollon, vuodeosaston, apuvälinehuollon, kuvantamisen, laboratorion, kuntoutuksen ja muiden terveyskeskuksen ydintoimintojen tiloja.

KuopioValmistunut 1.3.2021, palvelujakso käynnissä

Varkauden Sote-keskus

Varkauden SOTE-keskuksessa on nykyiset kunnan tarjoamat polikliiniset sosiaali- ja terveyspalvelut, erikoissairaanhoidon osastohoito, kuntouttava osastohoito ja psykiatrinen perustason osastohoito sekä akuuttivastaanotto ja päivystys.