Lujatalolle 10 miljoonan euron Kissanmaan koulun perusparannusurakka

Tiedote|26.02.2024

Lujatalo ja Tampereen kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen Kissanmaan koulun perusparannusurakasta. Hankkeen arvo on noin 10 miljoonaa euroa ja rakentaminen alkaa helmikuussa.

Arkkitehtien Mikael Nordenswan ja Bertel Strömmer suunnittelema Kissanmaan koulu on 1950-luvulla rakennettu alakoulu ja aikansa tyylipuhdas edustaja.

Lujatalo tekee kouluun täysimittaisen perusparannusurakan huomioiden suojellun rakennuksen ainutlaatuisuuden kaikissa tehtävissä rakenneratkaisuissa. Rakennusteknisten töiden osuus hankkeesta on noin 10 miljoonaa euroa ja hanke on laajuudeltaan 6.348 bruttoneliömetriä. Koulun opetustilat tulevat palvelemaan 550 oppilasta luokka-asteille 0–6 erityisopetus huomioiden.

Tampereen Tilapalveluiden projektipäällikkö Antti Lakka iloitsee korjaustöiden käynnistymisestä.
– On hienoa, että pääsemme vihdoin korjaamaan Kissanmaan vanhan kansakoulun. Tarkoitus on palauttaa rakennus entisaikojen loistoonsa ja samalla varmistaa lapsille ja henkilökunnalle kunnollinen sisäilma. Koulun ympäristöön on tulossa lisää asukkaita ja nyt on hyvä hetki laittaa suojeltu rakennus kuntoon.

Lujatalon työpäällikkö Kari Rantasen mukaan nyt tehtävässä, laaja-alaisessa urakassa puretaan ja korjataan mm. välipohjarakenteita, uusitaan vesikatto sekä rappauspinnat sisällä ja ulkona ja talotekniikka uusitaan kokonaan. Lisäksi rakenteisesti poistetaan kaikki haitta-aineet.

Kohteessa huomioidaan Hiilineutraali Tampere 2030 –tiekartta muun muassa siten, että työkoneiden tulee olla sähköisiä tai vastaavasti polttoaineen ei-fossiilista alkuperää. Sähkön tulee olla tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Lujatalon vastuullisuusnäkökulmaan vaadittavat toimet sopivat. – Teemme useita erilaisia toimia toimintamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Muun muassa työmaiden lämmityksessä käytämme Neste MY Uusiutuvaa polttoöljyä©, jonka hiilijalanjälki on noin 90 % pienempi kuin tavallisen polttoöljyn, kertoo Lujatalon Pirkanmaan aluejohtaja Pekka Kilponen.

Sosiaalisen vastuun osalta kohteessa noudatetaan Tampereen kaupunkikonsernin työllistämisehtoa ja tuetaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita. Kohteen kokonaisvahvuus on keskimäärin 30 henkilöä ja huippumääräksi arvioidaan n. 60 henkilöä.

Tämän kaltaisissa historiallisissa saneeraushankkeissa on kohteeseen usein myös henkilökohtaista tarttumapintaa joko oman tai oman lapsen koulunkäynnin muodossa, ja näin on tässäkin tapauksessa.

– Oli mukava päästä kättelemään koulun pitkäaikaista rehtoria Markku Kokkoa heti aloituskatselmuksessa. Oma lapseni kävi aikoinaan Kissanmaan koulua ja kevät- ja joulujuhlat juhlasalissa ovat tulleet tutuksi. Myös tällaiset tapahtumat vaikuttavat siihen, että on tinkimätön tahtotila tehdä laadukas koulu myös tuleville käyttäjille, Kari Rantanen sanoo.

Työt alkavat helmikuussa 2024 ja kohde valmistuu 9/2025.

Yhteystiedot:

Lujatalo Oy

Aluejohtaja Pekka Kilponen, pekka.kilponen@luja.fi, p. 044 585 2735

Työpäällikkö Kari Rantanen, kari.rantanen@luja.fi, p. 044 585 2546

Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Forssi Oy

Sinua saattaisi kiinnostaa

VisiLean-aikatauluohjelmisto käyttöön Lujatalossa

Lujatalo Oy ja Mestamaster Oy ovat tehneet puitesopimuksen

Teeriniemen päiväkoti valmistui yhdessä rakentaen