Lujatalo valittu Mustasaaren oppimiskampuksen toisen vaiheen rakentajaksi

Tiedote|20.11.2023

Mustasaaren kunta on valinnut Sepänkylän oppimiskampuksen toisen vaiheen rakennusurakoitsijaksi Lujatalon. Oppimiskampus on Mustasaaren kunnan historian suurin talonrakennushanke, jossa Lujatalo urakoi parhaillaan ensimmäistä vaihetta.

Mustasaari on varannut oppimiskampukselleen määrärahaa yhteensä 34,5 miljoonaa euroa, josta 29,5 miljoonaa euroa on varattu ensimmäisen ja toisen vaiheen rakennuksille.

Valmistuessaan oppimiskampuksen ensimmäinen ja toinen osa tarjoavat puitteet suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toiminnoille alueen 1.700 lapselle. Lisäksi kampukselle tulee kouluterveydenhuolto, nuorisotalo ja musiikkiopisto. Hankkeen toiseen vaiheeseen kuuluu mm. ruokasalin, valmistuskeittiön, luokkahuoneiden, musiikkisalin ja näyttämöportaiden rakentaminen. Kokonaisuudessaan toisessa vaiheessa rakennusalaa on noin 4.300 neliömetriä.

Lujatalon hankintapäällikkö Hannu Korpelan mukaan sama toteutus- ja suunnitteluorganisaatio molemmissa rakennusvaiheissa on lopputuloksen ja kokonaisuuden kannalta ehdottomasti paras vaihtoehto. – Vaasan Lujatalolla jatkuu hyvä draivi ja tämä allekirjoitettu sopimus on osoitus siitä, sanoo Korpela.

– Rakennuttajalle ja käyttäjälle saman KVR-urakoitsijan kanssa toimiminen molemmissa rakennusvaiheissa edesauttaa ja helpottaa yhteistoimintaa, Korpela sanoo. Lisäksi parhaillaan runkovaiheessa olevan ensimmäisen vaiheen ja alkavan toisen vaiheen toteutukset limittäin mahdollistavat resurssien tehokaan käytön kautta linjan.

Lujatalolle on tärkeää edistää työmaillaan ekologisesti kestäviä toimintatapoja. Oppimiskeskustyömaan jätehuollon sopimuskumppanina toimii Lassila & Tikanoja, jonka palveluihin sisältyvät rakennustyömaan kierrätyspalvelut työmaan suunnitteluvaiheesta rakentamisen aikaiseen jätteen lajitteluun ja opastukseen sekä valmiin hankkeen siisteydestä huolehtimiseen.

Mustasaaren oppimiskampuksen rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus alueella, kun sen rakentaminen työllistää välittömästi ja välillisesti alueen toimijoita usean vuoden ajaksi.

Toisen vaiheen suunnittelutyöt ovat käynnissä ja rakentamaan päästään 1.6.2024. Valmistuminen on keväällä 2026 ensimmäisen vaiheen valmistuessa toukokuussa 2025.  

Lisätiedot:

Lujatalo Oy, projektipäällikkö Arto Ruuhinen, arto.ruuhinen@luja.fi, p. 040 516 0811

Lujatalo Oy, työpäällikkö Juha Sainio, juha.sainio@luja.fi, p. 044 585 2988

Kuva: Havainnekuvat hankkeesta, Laaja Arkkitehdit Oy  

Sinua saattaisi kiinnostaa

VisiLean-aikatauluohjelmisto käyttöön Lujatalossa

Lujatalo Oy ja Mestamaster Oy ovat tehneet puitesopimuksen

Teeriniemen päiväkoti valmistui yhdessä rakentaen