Lujatalon rakentama lukio ja kulttuuritalo MONIO on voittanut vuoden Puupalkinnon

Tiedote|03.11.2023

Lujatalon ensimmäinen mittava puurakentamisen hanke, kokonaisurakkana toteutettava, Tuusulan lukio ja kulttuuritalo Monio on voittanut Puuinfo Oy:n vuosittaisen Puupalkinnon, joka julkistettiin Puupäivässä messukeskuksessa 2.11.2023. Monion arkkitehtisuunnittelusta vastasi AOR Arkkitehdit.

Puuinfo Oy jakaa vuosittain Puupalkinnon kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla.

Lukio ja kulttuuritalo Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama monitoimitilahanke, jossa samaan rakennukseen yhdistettiin mm. lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. Hankkeessa yhdistyvät Lujatalon strategian mukainen tavoite luoda ekologisesti kestäviä rakennuksia sekä toiminnan hiilineutraaliuden lisääminen. Hirsirakenteinen Monio on ollut Lujatalolle merkittävä puu- ja hirsirakentamisen avaus.

Monio on ensimmäinen 3-kerroksinen hirsikoulu ja yksi isoimmista hirrestä toteutetuista julkisista rakennuksista Suomessa. Rakennuksen laajuus on 8773 br-m2. Edistyksellinen puurakennus yhdistää nykyaikaisen puurakentamisen eri menetelmiä uudella tavalla. Runsaan hirren käytön lisäksi myös välipohjat, pilarit ja vesikattorakenne tehdään puusta, mikä tekee rakennuksesta hyvin pitkälle puurakenteisen.

Moniossa runkomateriaalitoimittajia oli runsaasti ja toimittajien keskinäinen yhteensovittaminen vaati paljon suunnittelunohjausresursseja. Puusta, betonista ja teräksestä koostuvan hybridirungon aikataulu tehtiin konsultin avulla visuaalisesti 4D-aikataululla, jotta materiaalitoimittajien sekä urakoitsijoiden toiminta työmaalla saatiin toimiaan saumattomasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Puuinfon jakama puupalkinto on upea osoitus laadukkaasti rakennetusta lopputuotteesta ja saumattomasta yhteistyöstä useiden hankkeen rakentamiseen osallistuneiden tahojen välillä.

– Olemme erittäin otettuja palkinnosta, joka merkitsee Lujatalolle paljon jo senkin vuoksi, että kyseessä on ensimmäinen näin mittavan kokoluokan puurakentamisen hanke meillä, sanoo tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg Lujatalolta. Välitän lämpimät onnittelut ja kiitokset kaikille yhteistyökumppaneillemme, joiden kanssa saimme hanketta viedä maaliin. Tämä on ollut meidän kaikkien yhteinen taidonnäyte, Nyberg kiittää.

Tuomaristo totesi perusteluissaan mm., että Monio tulee olemaan kansainvälinen referenssi suomalaiselle puurakentamiselle esimerkkinä suuren kokoluokan toteutuksesta puuteknisten ratkaisujen yhdistämisessä eri menetelmin.

Syksyllä 2022 Tuusulan Monion työmaa palkittiin Rakennuslehden Vuoden työmaa 2022 –palkinnolla. Tuolloin kilpailuraati nosti valintakriteereiksi kohteen teknisen vaativuuden ja arkkitehtonisen tyylikkyyden, työmaan osallistavan johtamisen sekä rohkeuden ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja seurantamenetelmiä.

Voittaneen työn toteutukseen ovat osallistuneet muun muassa seuraavat tahot:

Arkkitehtisuunnittelu: AOR Arkkitehdit Oy
Rakennuttaja/Tilaaja: Tuusulan kunta, tilapalvelut
Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Palotekninen suunnittelu: KK-Palokonsultti Oy
Urakoitsija: Lujatalo Oy
Puuosien toimittaja: Kontiotuote Oy (hirret), VVR Wood Oy (välipohjaelementit), Versowood Oy (liimapuupilarit ja -diagonaalit), Puumerkki Oy (Kertopuupalkit)
Sisustussuunnittelu: Haptik Oy

Lujatalo, tuotantoinsinööri Kasperi Nyberg, kasperi.nyberg@luja.fi, p. 044 585 2754
Lujatalo, suunnittelujohtaja Niila Aunio, niila.aunio@luja.fi, p. 044 585 2722

Kuvat tilaisuudesta: Lujatalo Oy
Kuvat Moniosta: Anders Portman, Kuvatoimisto Kuvio Oy

Sinua saattaisi kiinnostaa

VisiLean-aikatauluohjelmisto käyttöön Lujatalossa

Lujatalo Oy ja Mestamaster Oy ovat tehneet puitesopimuksen

Teeriniemen päiväkoti valmistui yhdessä rakentaen