Vantaan vankilan lisärakennuksen rakentaminen edistyy hyvää vauhtia

Tapahtuma — Tiedote|27.10.2023

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt rakennuttaa Vantaan vankilalle lisärakennuksen, jonka harjannostajaisia juhlittiin 26. lokakuuta työmaalla. Rakennushanke etenee aikataulussaan, ja vankilan lisärakennus otetaan käyttöön vuoden 2025 alussa. Lisärakennuksen valmistuessa Vantaan vankilasta tulee Suomen suurin vankila. 

Tilaisuudessa piti puheenvuoron oikeusministeri Leena Meri. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Senaatti-kiinteistöjen, Rikosseuraamuslaitoksen ja Lujatalo Oy:n puheet.

”Vantaan vankilan laajennus on osa vankilaverkoston kehittämistä. Hallitus on linjannut, että verkostoa uudistetaan turvallisen ja kustannustehokkaan rangaistusten täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Meillä pitää olla riittävän laaja vankilaverkosto, missä yksiköt ovat sijainnin, valvonnan ja henkilöstön saatavuuden kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisia”, oikeusministeri Meri totesi.

Vantaan vankilan lisärakennuksella varaudutaan tutkintavankien määrän kasvuun, kun tutkintavankeuslain muutoksen myötä tutkintavangit siirretään vankilaan heti vangitsemisen jälkeen. Hankkeessa toteutetaan lisäksi nykyisen vankilan tiloissa tarpeellisia muutostöitä, joilla varmistetaan vankipaikkamäärän kasvamisen edellyttämät tukitilat vankilan toimintaa varten.

”Lisärakennus parantaa koko vankilan turvallisuutta, kun erilaisten vankiryhmien joustava sijoittelu vankilan tiloihin helpottuu ja tutkintavangeille määrätyt yhteydenpitorajoitukset voidaan toteuttaa nykyistä paremmin,” kertoo Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Anna Arola-Järvi.

”Uuden vankilan toteuttaminen nykyisen vankilan yhteyteen tuo merkittäviä synergiaetuja sekä rakentamiseen että vankeinhoitotyöhön. Ratkaisulla saavutetaan yli 10 miljoonan euron rakentamiskustannusten säästö verrattuna uuden erillisen laitoksen perustamiseen”, toteaa Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Tuomas Pusa. Sijainti on keskeisellä paikalla, joten palvelut ja muut yhteistyötahot sijaitsevat lähellä.

Rakentaminen edistyy aikataulussaan - valmista vuonna 2025

”Lisärakennushankkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt valmistuivat syksyllä, kun Vantaan vankila sai käyttöönsä uudet kapasiteetiltaan tulevaa käyttöä paremmin palvelevat porttirakennuksen, ajoneuvosuojan sekä pysäköintialueen. Varsinainen lisärakennus on edennyt harjakorkeuteen ja lisärakennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2025 alussa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää

Lujatalon tuotantojohtaja Marko Saloranta kiitti puheessaan kaikki rakentamisen osapuolia ja korosti sitä, että Lujatalo on sitoutunut allianssihankkeen läpivientiin turvallisesti ja aikataulussa, niin että lopputuloksena on toiminnallisesti ja laadullisesti tavoitteita vastaava vankilarakennus.

”Meille rakentajille tämän hankkeen erityiseksi tekee toimivassa vankilaympäristössä työskentely. Ensi sijassa on se, ettei vankilan turvallisuusympäristö vaarannu ja vankilatoiminta olisi mahdollisimman häiriötöntä. Rakentamisen logistiikka vaiheistetaan näihin reunaehtoihin”, Saloranta sanoo.

Tiloja suunniteltu tutkimustietoa kattavasti hyödyntäen

Toimintoja ja niiden vaatimia tiloja on suunniteltu Rikosseuraamuslaitoksessa hyvin edistyksellisesti muun muassa tutkimustietoa kattavasti hyödyntäen. Suunnittelu perustuu aiemmin laadittuun vankilakonseptiin ja valtion toimitilastrategian linjauksiin. Tilaratkaisut ovat muunneltavat, joten tulevaisuuden muutostarpeet voidaan toteuttaa entistä helpommin.

Tilojen suunnittelussa on otettu huomioon myös entistä paremmin vankien hyvinvointi esimerkiksi erilaisilla tapaamistiloilla ja helpottamalla yhteydenpitoa henkilökuntaan. Uudet tilat tarjoavat myös poliisille riittävät ja toimivat tilat kuulusteluja ja esitutkintaa varten,” Arola-Järvi kertoo.

Suunnittelussa ja rakentamisessa on huomioitu myös ympäristönäkökulmat Senaatti-kiinteistöjen toimintatavan mukaisesti.

”Tavoitteenamme on lähes 30 % pienempi hiilijalanjälki tavanomaiseen ratkaisuun verrattuna. Kiinteistössä hyödynnetään muun muassa maalämpöä, hiilineutraalia kaukolämpöä ja sähköä, aurinkovoimaa ja kiertotalousratkaisuja”, toteaa Vainionpää.

Lisärakennuksen laajuus on n. 10 000 m2 ja hankkeen kustannusarvio on 65 milj. euroa. Lisärakennukseen tulee yhteensä 160 uutta vankipaikkaa, ja valmistuessaan Vantaan vankilassa on yhteensä 345 vankipaikkaa. 

Hankkeen rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, jonka allianssikumppanina rakentamisesta vastaa Lujatalo Oy. Toimitilojen vuokralaisena toimii Rikosseuraamuslaitos ja käyttäjinä Vantaan vankila ja Poliisi. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa RE-Suunnittelu Oy.

Lisätietoja
rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää, Senaatti-kiinteistöt, puh. 040 700 9715, jarkko.vainionpaa@senaatti.fi

erityisasiantuntija Heikki Vaarama, Rikosseuraamuslaitos, puh. 029 568 8551, heikki.vaarama@om.fi
apulaisjohtaja David Forder, Vantaan vankila, puh. 050 516 8443, david.forder@om.fi

tuotantojohtaja Marko Saloranta, Lujatalo Oy, marko.saloranta@luja.fi, p. 044 585 2871

Sinua saattaisi kiinnostaa

Lisää kumppaneiden yhteistyökunniaa ja mainetta

Lujatalo palkitsee turvallisuuden saralla ansioituneita kumppaneitaan

Asunto Oy Mikkelin Vaahteralle myönnettiin vaativa LEED GOLD -tason sertifikaatti