Lujatalo tukee reilua rakentamista: 2012 alkaen aliurakoitsijoiden kuuluttava tilaajavastuupalveluun

Tiedote|29.12.2011

Vuoden 2012 alusta Lujatalon suomalaisten aliurakoitsijoiden on kuuluttava Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi-palveluun. Vaatimuksella halutaan edistää reilua rakentamista ja kitkeä harmaan talouden leviämistä. Tilaajavastuupalvelulla Lujatalo varmistaa, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen suhteen ja toimivat hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Edellytys koskee sekä jo Lujatalolle tekeviä aliurakoitsijoita että tulevia yhteistyökumppaneita. 2011 oli siirtymävuosi, ja Lujatalon valtakunnallinen päätös astuu voimaan 1.1.2012. Lujatalo edellyttää tilaajavastuupalvelun jäsenyyttä myös ulkomaisilta aliurakoitsijoiltaan heti, kun se on palveluntoimittajan osalta mahdollista.

Suomessa tilaajavastuulaki astui voimaan 2007. Laki velvoittaa työn tilaajaa selvittämään, että sopimuskumppani on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lain tarkoituksena on estää harmaata taloutta, sekä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lujatalolla on vuodesta 2011 alkaen ollut käytössä Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämä Valvoja-palvelu, jonka avulla työmaaesimiesten on helpompi valvoa alihankkijoiden tilaajavastuulain noudattamista.

Lisätiedot:
Lujatalon hankintapäällikkö Mikael Rehmonen 044 5852777
Lujatalon hankintapäällikkö Pasi Vehviläinen 044 585 2727

Sinua saattaisi kiinnostaa

Turvallinen toimitusketju tehtaalta työmaalle

Turvallinen työpaikka on henkilöstön oikeus

Lujatalo rakentaa ATT:lle neljä kerrostaloa, yhteensä 197 asuntoa Vuosaareen