X
Julkaistu: 10.03.2018

Osallistuva vai osallistava johtaminen – yhden kirjaimen ero

Osallistuva johtaminen kuvaa hyvin perinteistä suomalaista johtamistapaa ja se on tuonut hyviä tuloksia. Osallistuvalla johtajalla on alaistensa silmissä vahva auktoriteetti ja hänen alaisensa arvostavat häntä. Johtamisessaan hän luottaa oman esimerkkinsä voimaan. Osallistuvan johtamisen rinnalle on tullut viime vuosikymmeninä osallistava johtaminen.. Esimerkillä johtaminen ja johtajan vahva auktoriteetti ovat muuttumassa henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Lujatalossa olemme matkalla osallistuvasta johtamisesta kohti osallistavaa johtamista. Olemme käyttäneet osallistamista sisäisissä toiminnoissa ja asiakasrajapinnassa jo useita vuosia. Olemme kehittäneet järjestelmällisesti Lujakoti-yhteiskehittelykonseptia (co-creation) vuodesta 2014 ja sitä on käytetty menestyksekkäästi kolmessa hankkeessa. Tuloksia hankkeista löytyy täältä.

Yhteiskehittelyhankkeista saaduista hyvistä kokemuksista intoutuneena kehitimme hankkeen eri sidosryhmien vuorovaikutusta parantavan Lujariihi-toimintatavan. Lujariihi on osallistava yhteistoimintamalli, jossa hankkeen eri sidosryhmät kokoontuvat pyöreän pöydän ääreen. Osallistujien näkemykset ja toiveet muotoutuvat Lujariihen aikana yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi. Lujariihi muuntuu hankkeen eri vaiheiden tarpeisiin – on kysymys sitten loppuasiakkaan tarpeiden selvittämisestä, yhteisen tavoitteen asettamisesta, käytännön ongelmien ratkaisusta tai käyttöönoton sujuvuuden varmistamisesta.

Uudessa toimintatavassa on kysymys paljon muustakin kuin yhden kirjaimen erosta. Osallistaminen on yhteista? kehityskohteiden valintaa, tavoitteiden asettamista ja ratkaisujen tekemistä. Sitä voi tehdä erilaisin menetelmin tai täysin ilman niitä. Pääasia on että kaikki osapuolet istuvat yhteiseen pöytään tasavertaisina ja luovat yhdessä tavoitetilan. Näin voidaan ratkaista monimutkaisiakin haasteita.

Jos sinulla on halu muuttaa rakennusalan toimintatapoja järjestelmällisesti, ota yhteyttä meihin niin aloitetaan muutos yhdessä!

 

Tomi Tiainen, liiketoiminnan kehityspäällikkö
Lujatalo Oy

Julkaistu: 21.03.2018

Lujatalolle jälleen uusi kouluhankkeen voitto Porvoossa

Lujatalo on valittu Porvoon uuden Strömborgska skolanin kouluhankkeen rakentajaksi Porvoon kaupunginhallituksen päätöksellä 19.3.2018. Näsiin rakennettavan ison ruotsinkielisen yhtenäiskoulun kustannusarvio on 21,8 miljoonaa euroa. Koulun brutto-ala on 7330 m².

Lue lisää
Julkaistu: 19.03.2018

Lujatalo näkyvästi esillä pääkaupunkiseudun rakentamisessa

Lujatalo jatkaa kuluvana vuonna vahvasti pääkaupunkiseudun asuntorakentamisen markkinassa. Alkuvuonna rakentamisen aloituksia on sovittu yli 60 miljoonan euron edestä eri pääkaupunkiseudun kohteissa. Asuntoja kohteisiin tulee yhteensä noin 400 ja ne valmistuvat vaiheittain vuosien 2019 ja 2020 aikana. Etenkin Helsingin Kuninkaantammen kasvava asuinalue on Lujatalolla työn alla.

Lue lisää
Lisää uutisia