X
Julkaistu: 10.03.2018

Osallistuva vai osallistava johtaminen – yhden kirjaimen ero

Osallistuva johtaminen kuvaa hyvin perinteistä suomalaista johtamistapaa ja se on tuonut hyviä tuloksia. Osallistuvalla johtajalla on alaistensa silmissä vahva auktoriteetti ja hänen alaisensa arvostavat häntä. Johtamisessaan hän luottaa oman esimerkkinsä voimaan. Osallistuvan johtamisen rinnalle on tullut viime vuosikymmeninä osallistava johtaminen.. Esimerkillä johtaminen ja johtajan vahva auktoriteetti ovat muuttumassa henkilöstön osallistamiseen toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Lujatalossa olemme matkalla osallistuvasta johtamisesta kohti osallistavaa johtamista. Olemme käyttäneet osallistamista sisäisissä toiminnoissa ja asiakasrajapinnassa jo useita vuosia. Olemme kehittäneet järjestelmällisesti Lujakoti-yhteiskehittelykonseptia (co-creation) vuodesta 2014 ja sitä on käytetty menestyksekkäästi kolmessa hankkeessa. Tuloksia hankkeista löytyy täältä.

Yhteiskehittelyhankkeista saaduista hyvistä kokemuksista intoutuneena kehitimme hankkeen eri sidosryhmien vuorovaikutusta parantavan Lujariihi-toimintatavan. Lujariihi on osallistava yhteistoimintamalli, jossa hankkeen eri sidosryhmät kokoontuvat pyöreän pöydän ääreen. Osallistujien näkemykset ja toiveet muotoutuvat Lujariihen aikana yhteisiksi tavoitteiksi ja innovatiivisiksi ratkaisuiksi. Lujariihi muuntuu hankkeen eri vaiheiden tarpeisiin – on kysymys sitten loppuasiakkaan tarpeiden selvittämisestä, yhteisen tavoitteen asettamisesta, käytännön ongelmien ratkaisusta tai käyttöönoton sujuvuuden varmistamisesta.

Uudessa toimintatavassa on kysymys paljon muustakin kuin yhden kirjaimen erosta. Osallistaminen on yhteista? kehityskohteiden valintaa, tavoitteiden asettamista ja ratkaisujen tekemistä. Sitä voi tehdä erilaisin menetelmin tai täysin ilman niitä. Pääasia on että kaikki osapuolet istuvat yhteiseen pöytään tasavertaisina ja luovat yhdessä tavoitetilan. Näin voidaan ratkaista monimutkaisiakin haasteita.

Jos sinulla on halu muuttaa rakennusalan toimintatapoja järjestelmällisesti, ota yhteyttä meihin niin aloitetaan muutos yhdessä!

 

Tomi Tiainen, liiketoiminnan kehityspäällikkö
Lujatalo Oy

Julkaistu: 01.10.2018

Lujatalon Perhelä-hanke ei käynnisty suunnitellusti lokakuussa

Lujatalon Perhelä-hanke Järvenpään keskustassa ei käynnisty lokakuussa, kuten oli aikaisemmin suunniteltu. Tämä johtuu siitä, että hankkeen taloudelliset edellytykset eivät tule täyttymään nykyisessä markkinatilanteessa. Suurin syy hankkeen taloudellisen yhtälön muuttumiseen on noususuhdanteen aikaansaama rakennuskustannusten merkittävä kasvu. Toisaalta liike- ja toimitilojen vuokratasot ovat pysyneet ennallaan vuosikausia. Näiden syiden takia Lujatalo katsoo, että edellytykset hankkeen eteenpäin viemiseksi eivät enää täyty nykyisellä suunnitelmalla ja Lujatalo luopuu hankkeesta.

Lue lisää
Julkaistu: 16.09.2018

Rakennusalan haasteita ratkottiin Lujariihi-menetelmällä koko toimialan edustajien kesken

Lujatalo teetti Kantar TNS -tutkimuslaitoksella kyselyn, jonka avulla selvitettiin rakennusalan suurimpia haasteita. Yhdeksi suurimmista haasteista miellettiin toimialan uusiutumiskyvyttömyys. Rakennusalan tuottavuus ei ole kehittynyt viime vuosikymmeninä juurikaan eikä esimerkiksi digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia ole onnistuttu merkittävästi hyödyntämään. Lujatalo kutsui elokuun lopussa viitisenkymmentä rakennus- ja kiinteistöalan vaikuttajaa ja asiantuntijaa Finlandiatalolle ratkaisemaan yhdessä rakennusalan haasteita Lujariihi-menetelmää hyödyntäen.

Lue lisää
Lisää uutisia