X
Julkaistu: 06.06.2014

Lujatalo voitti Hämeenkyrön monitoimikeskuksen tarjouskilpailun

– tulossa uudenlainen oppimisympäristö kaikenikäisille

Lujatalo on voittanut tarjouskilpailun Hämeenkyrön monitoimikeskuksen rakentamisesta. Elinkaarimallihankkeen arvo on 27 miljoonaa euroa. Hankkeen myötä Lujatalo on mukana toteuttamassa uudenlaisen koulusuunnittelun ja oppimisympäristön keulakuvaa Hämeenkyröön.

Keskus tulee korvaamaan nykyisen Kirkonkylän koulun ja kaksi muuta alakoulua sekä useita nykyisiä päiväkotitiloja. Keskuksesta tulee uudenlainen avoimen oppimisympäristön tilaratkaisuja sisältävä kokonaisuus, jonka suunnittelussa on hyödynnetty luovia tapoja energiatehokkuuden ja ekologisuuden lisäämiseen.

Hämeenkyrön kunnan Kirkonkylän keskustaan rakennuttamaan monitoimikeskukseen tulee koulu, päiväkoti ja kirjasto. Uusi monitoimikeskus tarjoaa 150 kokopäivistä hoitopaikkaa sekä perusopetuksen tilat lähes 300 oppilaalle. Keskukseen rakennetaan lisäksi kansalaisopisto, musiikkiopisto sekä yhteiset liikunta- ja ruokailutilat. Rakennushankkeen kokonaisneliömäärä on 9 500 neliötä.

Elinkaarihankkeen ollessa kyseessä Lujatalo sitoutuu huolehtimaan suunnittelun ja rakentamisen lisäksi kohteen ylläpidosta kohteen valmistumista seuraavat 13 vuotta, viiden vuoden jatko-optiolla. Lujatalo voitti tarjouskilpailun 27 miljoonan euron toteutushinnalla, joka koostuu 17,2 miljoonan euron investointi-hinnasta sekä ylläpitojaksosta. Laskentahinta perustuu Lujatalon omaan suunnitteluosaamiseen sekä luotettaviin yhteistyökumppaneihin. Lopullisessa vertailussa rakennuttajatoimikunta painotti hinnan lisäksi oppimis- ja kasvatusympäristöjä, tilojen ja pohjien toiminnallisuutta ja keskuksen kokonaistaloudellisuutta.

– Suunnittelukumppanimme SAFA arkkitehtiMikko Uotila on erikoistunut opetustilojen suunnitteluun. Uotila on 1990 –luvulta asti ollut kehittämässä toisenlaista tapaa suunnitella ja toteuttaa opetusta, kertoo Lujatalon Pirkanmaan aluejohtaja Tuija Schmidt.
– Olen kyseenalaistanut perinteiset oppiluokkatyppiset tilaratkaisut ja suunnitellut yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta korostavan kokonaisuuden, joka vakuutti toiminnallisuudellaan, kuvaa Uotila suunnitteluprosessia.

Lujatalolla on vahva kokemus elinkaarimallihankkeiden toteutuksesta yhden suurimmista ollessa rakenteilla oleva Espoon uusi sairaala –hanke. Elinkaarimallihankkeet ovat Lujatalon erikoisosaamisaluetta ja yhtiön strategian mukaisesti vastaavissa pyritään olemaan mukana jatkossakin. – Teemme innovatiivisia ja laadukkaita kokonaisratkaisuja asiakkaan hyväksi, painottaa Schmidt.

Hämeenkyrön monitoimikeskuksen rakennustyöt aloitetaan syksyllä 2014 ja uusiin tiloihin päästään vuonna 2016. Hankkeella on erittäin positiivinen työllistävä vaikutus Pirkanmaan rakennusmarkkinassa.

Lisätietoja:
Lujatalo Oy, aluejohtaja Tuija Schmidt, puhelin 044-5852541
Arkkitehti SAFA, Mikko Uotila, puhelin 050-5607016

Julkaistu: 12.05.2021

Lujatalo rakentaa ensimmäisen mittavan puurakentamisen hankkeen – Hirsitoimittajana Kontiotuote Oy

Lujatalo on voittanut Tuusulaan rakennettavan lukio ja kulttuuritalo Monion urakan. Monio on Tuusulan kunnan rakennuttama monitoimitilahanke, jossa samaan rakennukseen yhdistetään mm. lukio, kansalaisopisto, taiteen perusopetus sekä Tuusulan opisto. Tämä suuri hirsirakenteinen kouluhanke on Lujatalolle merkittävä puu- ja hirsirakentamisen avaus, johon se ryhtyy kumppaninaan Kontiotuote Oy. Hankkeen urakkasumma on noin 27 miljoonaa eu­roa.

Lue lisää
Julkaistu: 10.05.2021

Luja-yhtiöt lahjoittavat miljoona euroa vaikeassa asemassa oleville lapsille ja nuorille

Luja-yhtiöt lahjoittavat yhteensä miljoona euroa pitkään tukemilleen tahoille, Aseman Lapset ry:lle, Ensi- ja turvakotien liitolle ja SOS-Lapsikylälle. Näin tehdessään Luja haluaa tukea erityisesti lapsia ja nuoria, joille korona-aika on ollut fyysisesti ja psyykkisesti haasteellinen. Lahjoituksen takana ovat kaikki Luja-yhtiöt eli Lujatalo Oy, Lujabetoni Oy ja Fescon Oy.

Lue lisää
Lisää uutisia