X

Ympäristöystävällistä asumista

Uusi koti on energiatehokas ja laadukas mukavuudesta tinkimättä. Olemme huomioineet Lujakodeissamme ympäristönäkökohdat mm. suunnittelussa, materiaalivalinnoissa sekä itse rakentamisessa.

Sijainti

Lujakodit sijaitsevat kasvukeskuksien parhaimmissa sijainneissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Samalla arjessa tarvitsemasi palvelut löytyvät sinua läheltä. Tämä helpottaa arkea ja myös vähentää oman auton käytön tarvetta ja näin hiilidioksidipäästöjä.

Energiatehokkuus

Uudet kodit ovat energiatehokkaita ja sisäympäristöltään vedottomia ja miellyttäviä asua. Energiatehokkuus myös pienentää asumisen kustannuksia. Materiaali- ja kodinkonevalinnat on tehty ympäristöasiat huomioiden. Esimerkiksi kaikki Lujakotien kodinkoneet ovat vähintään A-luokkaa ja vesikalusteet vettä ja energiaa säästäviä. Myös uuden kodin asukkaalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan ekologiseen jalanjälkeensä. Tästä syystä olemme tehneet Lujakoti-asukkaille ympäristöoppaan, minkä avulla voit vähentää energian ja vedenkulutustasi sekä syntyvän jätteen määrää mukavuudesta tinkimättä. Tämä näkyy lopulta myös rahallisena säästönä.

Ympäristöopas Lujakodin asukkaalle

Vastuullista rakentamista

Lujatalo kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Lujatalon sertifioimassa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmässä mainittuja ympäristöpäämääriämme.

Otamme huomioon kohteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ja kehitämme rakentamiamme rakennuksia vähemmän ympäristöä kuormittavaksi. Rakentamalla energiatehokkaita, pitkäikäisiä sekä monikäyttöisiä rakennuksia, vähennämme rakennetun ympäristön aiheuttamaa varsin merkittävää ympäristökuormitusta. Rakennusten hyvällä sisäilman laadulla on myös suuri merkitys tulevien asukkaiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen.

Lisätietoa vastuullisesta rakentamisesta