EtusivuYritysvastuuTaloudellinen vastuu

Kannattavuus luo edellytykset yritysvastuun kantamiselle

Vain kannattava ja kilpailukykyinen yritys voi pitkäjänteisesti kantaa vastuunsa sidosryhmiään ja yhteiskuntaa kohtaan; yrityksen terve tuloskehitys luo edellytykset riittävän sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun kantamiselle. Lujan vuoden 2013 liikevoitto ja oman pääoman tuotto paranivat jälleen edellisestä vuodesta. Tämä siitäkin huolimatta, että rakentaminen supistui arviolta 3 % vuonna 2013. Talonrakennustöitä aloitettiin jopa vähemmän kuin vuoden 2009 taantumassa.

U, eli Uudistamme ja kehitämme, on Lujan perusarvoja. Uudistamalla ja kehittämällä voidaan varmistaa Lujan kestävä kilpailukyky sekä kannattavuus pitkällä tähtäimellä. Se tarkoittaa jatkuvaa liiketoiminnan kehitystyötä sekä uusien ratkaisujen ja osaamisen hakemista asiakkaan sekä ympäristön parhaaksi. Luja-yhtiöissä panostettiin kehitystyöhön yhteensä 15 henkilötyövuotta.

Uusia tuotteita, ratkaisuja, asiakkuuksia ja hankkeita

Lujatalon kehitystoiminta painottui vuonna 2013 edelleen strategiassa määriteltyjen toimintatapojen jatkokehitykseen. Kehitystoiminta painottui toimintajärjestelmien sekä entistä asukaskeskeisempien asumisen ratkaisujen kehitystyöhön loppuasiakkaita osallistamalla työpajatyöskentelyn kautta. Vuoden aikana on panostettu merkittävästi myös taloushallinnon tietojärjestelmän uudistukseen. Uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. Myös energiatehokas rakentaminen on yksi kehitystyön painopistealue. Tiukentuvat määräykset ja normit ohjaavat Lujataloa löytämään uudenlaisia ja kustannustehokkaita rakentamisen ratkaisuja kestävään rakentamiseen.

Lujabetoni on panostanut voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaansa jo useiden vuosien ajan. Kokonaisuudessaan kehitystoiminnan laajuus oli noin 6,0 henkilötyövuotta ja se pysyi edellisen vuoden tasolla. Yhtiön strateginen tahtotila on olla alansa Vahvin Betoniosaaja. Strategiaa tähän päämäärään pääsemiseksi on toteutettu määrätietoisesti niin tuotekehityksessä kuin toimintaprosessien aktiivisessa kehittämisessä vuoden 2013 aikana.

Lujabetonin kehitystyön painopiste oli vuonna 2013 kaikkien tuotteiden saaminen eurooppalaisen CE-rakennustuotemerkinnän alaisuuteen. Merkinnät saavutettiin aikataulussaan Lujabetonin poikkeuksellisen laajasta tuotevalikoimasta huolimatta. Lisäksi panostettiin yhtiön ERP- ohjelmiston uudistamiseen Microsoft AX- alustalle, uuteen päiväkohtaista tulosta mittaavan tulosraportoinnin kehittämiseen sekä tuotannon tehostamiseen yhtiön 3G-tuotantomallin avulla.

Fescon kehittää perinteisesti tuotteensa urakoitsijoiden mielipiteitä ja toivomuksia kuunnellen Tuotekehityksen pääkohteita olivat vuonna 2013 edellisen vuoden tavoin tasoitteet, julkisivutuotteet ja erikoisbetonit. Kehitystyön laajuus pysyi ennallaan ja vastasi 5 henkilötyövuotta.

Koko Luja-konserni toimii kolmen laatusertifikaatin alla

Asiakas on avainasemassa on yksi Lujan arvoista (A). Se tarkoittaa sitä, että asiakaskeskeinen ajattelu ohjaa toimintaamme. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että Luja lunastaa lupauksensa ja yhteistyö sujuu saumattomasti.

Toimintamme perusedellytys on, että asiakas saa meiltä tuotteet ja palvelut sovitun hintaisina, laatuisina ja aikataulun mukaisesti. Seuraammekin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme saadun palautteen pohjalta. Sekä Lujatalon, Lujabetonin että Fesconin laatujärjestelmillä on ISO 9001 -sertifiointi. Kaikilla kolmella yhtiöllä on lisäksi valtakunnallinen OHSAS 18001 –työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatti sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmien sertifikaatit.

Lujabetoni, Lujatalo ja Fescon toimintajärjestelmät PDF-muodossa.