EtusivuYritysvastuuSosiaalinen vastuuSidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi

Sidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi

Yrityksen sosiaalista yritysvastuuta on myös hyvät toimintatavat suhteessa omiin sidosryhmiinsä ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Rehellisyys ja eettisyys

Vastuullinen yritys toimii rehellisesti ja arvojensa mukaisesti sekä ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset. Lujan arvot ja etiikka määrittävät tapamme toimia myös sidosryhmäyhteistyössä. Yhtiömme arvostaa hyviä sidosryhmäsuhteita. Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat, suunnittelijat, valvojat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät, jälleenmyyjät, oma henkilöstö, rahoittajat, omistajat, viranomaiset, oppilaitokset ja järjestöt, tiedotusvälineet ja niin kutsuttu ”suuri yleisö”.

Lujan henkilöstötutkimuksessa mitataan aina myös yhtiön arvojen ja etiikan toteutumista käytännön työssä ja toiminnassa. Toteuma oli kyselyn kärkituloksia kaikissa Luja-yhtiöissä.

Vastuu myös kumppaneiden ja alihankkijoiden vastuullisuudesta

Luja kunnioittaa kaikessa toiminnassaan kuluttajien oikeuksia ja noudattaa hyvää rakentamistapaa. Luja on tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien niiden kanssa, joihin rakennetun ympäristön tuottaminen vaikuttaa. Luja kuuluu muun muassa seuraaviin kestävää rakentamista edistäviin yhdistyksiin: Rakennusteollisuus RT Oy, Betoniteollisuus, Yllätetään Yhteiskunta ja Finnish Green Building Council.

Luja edellyttää alihankkijoiltaan ja tavarantoimittajiltaan taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristöasioiden toteuttamista, ja valvonta toteutetaan hankintamenettelyn ja palvelusopimusten kautta. Erityistä huomiota kiinnitetään talousrikollisuuden torjuntaan. Lujatalo haluaa osaltaan olla kitkemässä alalla esiintyvää vastuutonta toimintaa ja tukea reilua rakentamista. Yritys onkin siksi velvoittanut vuoden 2012 alusta alkaen, että sen aliurakoitsijat kuuluvat Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi -palveluun.

Tukea Aseman Lapsille

Yrityksen sosiaalista yritysvastuuta on myös hyvät toimintatavat suhteessa omiin sidosryhmiinsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Luja tukee oman työnsä ohella yhteisöjä, joiden toiminta on Lujien arvojen ja ”Osaava suomalainen perheyhtiö” –ajattelun mukaisia. Luja tukee Aseman Lapset ry:tä. Sen jäsenet ovat nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan edustajia. Järjestön tavoitteena on saada aikaan henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille.

http://www.asemanlapset.fi/