EtusivuYritysvastuuSosiaalinen vastuuSidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi

Sidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi

Yrityksen sosiaalista yritysvastuuta on myös hyvät toimintatavat suhteessa omiin sidosryhmiinsä ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Rehellisyys ja eettisyys

Vastuullinen yritys toimii rehellisesti ja arvojensa mukaisesti sekä ottaa huomioon eri sidosryhmien odotukset. Lujan arvot ja etiikka määrittävät tapamme toimia myös sidosryhmäyhteistyössä. Yhtiömme arvostaa hyviä sidosryhmäsuhteita. Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, tavarantoimittajat ja aliurakoitsijat, suunnittelijat, valvojat, isännöitsijät, kiinteistövälittäjät, jälleenmyyjät, oma henkilöstö, rahoittajat, omistajat, viranomaiset, oppilaitokset ja järjestöt, tiedotusvälineet ja niin kutsuttu ”suuri yleisö”.

Lujan henkilöstötutkimuksessa mitataan aina myös yhtiön arvojen ja etiikan toteutumista käytännön työssä ja toiminnassa. Toteuma oli kyselyn kärkituloksia kaikissa Luja-yhtiöissä.

Vastuu myös kumppaneiden ja alihankkijoiden vastuullisuudesta

Rakennusalalla liikkuu valitettavasti paljon yrityksiä, jotka eivät huolehdi lakisääteisistä velvoitteistaan kuten veroista ja eläkemaksuista tai työturvallisuudesta. Lujatalo tekee yhteistyötä vain sellaisten kumppanien kanssa, joilla on riittävä osaaminen omalta toimialaltaan, jotka vastaavat yhteiskunnallisista velvoitteistaan ja joiden arvot eivät ole ristiriidassa Lujien arvojen kanssa.

Lujatalo haluaa osaltaan olla kitkemässä alalla esiintyvää vastuutonta toimintaa ja tukea reilua rakentamista. Yritys tekikin siksi päätöksen, että sen käyttämien suomalaisten aliurakoitsijoiden on kuuluttava Suomen Tilaajavastuu Oy:n ylläpitämään Tilaajavastuu.fi -palveluun vuoden 2012 alusta alkaen. Tilaajavastuupalvelulla Lujatalo varmistaa, että alihankkijat noudattavat lakeja ja sopimuksia esimerkiksi verojen ja eläkemaksujen suhteen ja toimivat hyvän rakentamistavan mukaisesti.

Tukea Aseman Lapsille

Yrityksen sosiaalista yritysvastuuta on myös hyvät toimintatavat suhteessa omiin sidosryhmiinsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. Luja tukee oman työnsä ohella yhteisöjä, joiden toiminta on Lujien arvojen ja ”Osaava suomalainen perheyhtiö” –ajattelun mukaisia. Luja tukee Aseman Lapset ry:tä. Sen jäsenet ovat nuoriso-, sosiaali- ja terveysalan edustajia. Järjestön tavoitteena on saada aikaan henkilökohtainen ja toimiva vuorovaikutus aikuisten ja nuorten välille.

http://www.asemanlapset.fi/